מחברים נוספים
אבישי צור
איתמר טעפ
אלי הלמן
אליעזר שולמן
אסתי שושן
אשר גולד
בנצי גופשטיין
ברוך שובקס
דוד רוזנטל
הרב דוד בלוך
הרב חיים אמסלם
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק סולובייציק
הרב יצחק קוסובסקי
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
הרב ראובן זכאים
הרב שמואל ביסטריצקי
הרב שמעון בן-טוב
זלמי יואלי
ח"כ יעקב כץ (כצל´ה)
חה"כ אורי אורבך
חיים קליגר
ידידיה מאיר
יהודה שלזינגר, ישראל היום
יהודה משי זהב
יואב ללום
יוסי דייטש
יידל ורדיגר
יעקב מרגי
ישי כהן
ישראל גולדשמיט
ישראל יעקב ירט
ליפא שמעלצר
מני גירא-שוורץ
מני צור
מתי הורוביץ
עוז סגן
שלמה קוק
שמוליק אברהם
שרון דניאל
עו"ד ישראל באך

עו"ד ישראל באך

מרן הגר"ע יוסף זצ"לאיך אפשר לטעון שמרן לא הבין?כ"ט בטבת תשעה66
אין בכוחו של מאן דהו להעלות טענה שאדם שהיה גדול הדורות לא ידע או לא הבין את פעולותיו, או שהיה נתון להשפעה ששינתה את רצונו. עוה"ד של הרב משה יוסף כותב (חרדים)