אאא

בירושלים נפטרה הלילה בשיבה טובה, האישה החשובה מרת יוכבד ציינוירט ע"ה, מהמחנכות הוותיקות בעיר כשהיא בת 90 בפטירתה.

המנוחה עברה בצעירותה את השואה האיומה, והיא הצליחה בחסדי שמיים לעלות לארץ ישראל לאחר סבל ותלאות רבות, כאן היא הקימה את משפחתה לתפארת.

במשך עשרות שנים היא חינכה ולימדה מאות ואלפי תלמידות בבתי חינוך בירושלים, בהם בבית יעקב הישן, וב'בנות ירושלים', תוך שהיא היתה מתייחסת לתלמידותיה, כאל בנותיה ממש.

בעולם החינןך הירושלמי ובכלל, שמה הלכה לפניה, כאשר עם השנים היא אף היתה מוזמנת לבתי ספר אחרים כדי להרצות לצוות החינוכי, בין היתר בשל הניסיון הרב שלה בחינוך.

בפטירתה הותירה אחריה 12 ילדים, ומאות צאצאים ונכדים ההולכים בדרך התורה וההלכה, בהם את בניה, הרה"ח ר' אברהם אביש, הרה"ח ר' דוד אריה, הרה"ח ר' יוחנן, הרה"ח ר' יצחק, ואת חתניה החשובים, ראשי כוללים ודיינים.

הלווייתה מתקיימת כעת בבית ההלוויות שמגר, להר הזיתים, שם היא תטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.