אאא

עשרות אברכי כולל ש"ס גפ"ת "יגדיל תורה" של חסידי גור באשדו,ד עלו למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל ברחוב רשב"ם בבני ברק למבחן מעמיק ומקיף בפני בנו של מרן, הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי.

הגרי"ש שבחן את האברכים התפעל מרמת והיקף הידיעות והשליטה והעלה על הכתב את התרשמותו: "בקשו שאשאל כמה שאלות במסכת בבא מציעא והנה בחנתים ומצאתים בקיאים גדולים בכל המסכתא על בוריו וממש נתקיים בהם ההיא דקידושין שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו וכו'...

"וכמה מהם אף בקיאים גדולים בכל סדר נשים ונזיקין ואחד מהם ראיתי שהוא בקי עצום בכולא תלמודא (בבלי) ואמינא אכשר דרא ואשריכם ת"ח שדברי תורה חביבים עליכם ביותר".

מכתב ההתפעלות
מכתב ההתפעלות
הגדלה