אאא

בימים אלו שאנו מתאבלים על חורבן הבית, בחרתי להקליט מיקס מנגינות מרגשות על 'ותחזינה עינינו'.

שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן סלה.

שירה קולות ועריכה - לייזר ברוק