אאא

בישיבת "תורת דוד" נערך מעמד סיום מסכת כתובות שנלמדה במשך השנה בישיבה, בהשתתפות חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שמעון בעדני, שהגיע על אף חולשתו.

בני הישיבה קיבלו את פניו בשירה וריקודים לכבודה של תורה ולאחר מכן כובד הגר"ש בעדני בסיום המסכת. באמירת ההדרן כובד ראש הישיבה הגר"ש רביבו.

בדברים שנשא הגר"ש בעדני הוא הביע את שמחתו על כך שרוב בני הישיבה סיימו ללמוד את כל המסכת ואמר כי "הדרך לגדול בתורה היא ע"י חזרה ושינון הלימוד".

בסיום דבריו בירך את התלמידים שיזכו לסיים עוד מסכתות ולגדול בתורה וירא"ש.