אאא

מסכת מועד קטן, דף י"א - השיעור בעברית: 

 

מסכת מועד קטן, דף י"א - השיעור באידיש: 

 

מסכת מועד קטן, דף י"א - השיעור באנגלית: