אאא

השבוע, זכינו למנת חורף נוספת. היו אלה ימים של חורף אמיתי, גשמים עזים, רוחות והצפות. שרק יהיה לברכה, אמן.

ידיהם של לוחמי האש ברחבי הארץ היו עסוקות בחילוץ נהגים שנקלעו עם רכבם לתוך שלוליות ענקיות או הצפות של מים.

בנחל שורק, סמוך למבשרת, עלתה כמות המים בעקבת הגשמים. נוסעי הג'יפ שקיוו כנראה לצלוח בשלום את החוויה, נתקעו בין המים השוצפים.

בחסדי שמים, הם חולצו בשלום בידי לוחמי האש. אחד מהלוחמים, נותר לצפות ברכב שעורר סערה במים.