אאא

רב מרכז העיר בני ברק, הגאון רבי יהודה אריה דינר, סיפר בשיחה שמסר לבחורים בישיבה קטנה, סיפור מלפני עשרות שנים, סיפור שיש בו שאלה הלכתית מעניינת עם מוסר השכל של ראש ישיבת בריסק הגרמ"ד סולובייצ'יק, שהערב יום השנה לפטירתו.

כאמור בסוף השיעור שמסר הרב דינר - השבוע, הוא סיפר לבחורים סיפור: היה בחור צעיר "בריסקער" (מישיבת בריסק בירושלים. ח"ב), שהגיע לפני הרבה להתפלל בכותל המערבי, כאשר בסיום תפילתו, הוא ראה גוי אמריקאי כותב משהו בפתק ודוחף את הפתק בין אבני הכותל.

אותו בריסקער סקרן, לא הבין מה לגוי ולהטמנת הפתק בין אבני הכותל, החליט להוציא את הפתק ולקורא מה הגוי כתב, הוא פתח את הפתק וראה שכתוב באנגלית: "לכבוד הקב"ה, היות שעכשיו באמריקה יש משחק כדורגל פלוני נגד פלוני, (אני לא זוכר את השמות א' נגד ב') נא להודיע לי מי ניצח, ממני 'אלכס' שנמצא במלון פלאזה בירושלים רחוב בקומה שבע עשרה חדר מאה שבעים ותשע, תודה".

הבריסקער ראה את הפתק ואמר לעצמו אני כבר אראה לגוי מה זה, אותו בחור היה אמריקני והוא החליט להתקשר לברר אצל אבא שלו, ובאמת התקשר לאבא שלו ואמר לו, יש עכשיו משחק כדורגל באמריקה א' נגד ב', תברר לי מי ניצח, אומר לו האבא, אתה לומד בבריסק. איך זה נכנס למסכתות זבחים או מנחות, אומר לו הבחור אבא, אני אסביר לך אחר כך, רק בינתיים תברר לי את זה, אומר לו אבא אין בעיה תתקשר עוד עשר דקות ואני אגיד לך, הבחור מתקשר אחרי עשר דקות ואבא שלו אומר לו צד א' ניצח.

הנסיעה לפלאז'ה

הבחור מבריסק, לוקח מונית ונוסע ל'פלאז'ה', עולה לקומה שבע עשרה ומגיע לחדר מאה שבעים ותשע, דופק בדלת, הגוי פותח, שואל אותו הבחור, אתה 'מר אלכס' עונה לו הגוי כן, אומר לו הבחור 'אני שליח של הקב"ה' הגוי התעצבן מה אתה רוצה.. אתה שליח של הקב"ה?, אומר לו הבחור, כן, אתה שאלת את הקב"ה מי ניצח בכדורגל, הגוי נבהל ואומר מיד כן, נכון, זה אני, אני שאלתי מי ניצח במשחק.

"מה אתה השליח של הקב"ה?", הבחור עונה לו בלי להתבלבל - וודאי, הגוי מתחיל לרעוד, והוא הכניס את הבחור לחדר והתיישב על הכסא - הבחור אומר לו, "הקב"ה שלח אותי רק לומר לך שצד א' ניצח והכל טוב".

הגוי התלבה והיה נרגש מהבשורה, והוא אמר לבחור 'תודה תודה', כאשר לאחר מכן הוא שלף פנקס צ'קים וכתב לבחור הישיבה צ'ק בסך 2,000 דולר, נתן לבחור ואמר לו "תודה שהיית שליח של אלוקים", ליווה אותו עד היציאה מהמלון ונפרד ממנו בידידות.

הבחור הבריסקער חזר לישיבה שמח וטוב לב שקיבל את הצ'ק, והוא סיפר לחברים שלו את הסיפור, והראה להם את הצ'ק, הבחורים מיד התחילו לדון איתו, האם היה מותר לו לקחת את הצ'ק, שהרי שיקרת עליו, וגם שזה מתנה מגוי וכו', והבחור ענה להם, "אם הייתי אומר לו שהקב"ה ביקש אלפיים דולר זה ודאי אסור, אבל כאן הגוי מעצמו נתן וא"כ למה שתהיה בעיה", וכך הם דנו בזה.

הבחורים, החליטו להפנות את השאלה לפוסק הבני ברק, הגרי"א דינר, ושאלו אותו, האם היה מותר לאותו בחור לקחת את הצ'ק, הפוסק מספר שהוא השיב להם, שאין כל בעיה בלקיחת ההמחאה, אך הפוסק הוסיף מיד, כי הסיפור עדיין לא נגמר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"המוסר של ראש ישיבת בריסק"

והמשיך הגרי"א דינר וסיפר. עכשיו תשמעו מה היה, תוך כדי שהבחורים דנים על השאלה בהיכל ישיבת בריסק, פתאום נכנס לשם ראש הישיבה שלהם, הגאון הגדול רבי משולם דוד סולובייצ'יק זצוק"ל, והוא רואה אותם מתווכחים בלהט, אז מיד הוא ניגש אליהם לשאול מה קרה, על מה אתם דנים כאן כ"כ חזק, הבחורים ספרו לראש הישיבה את הסיפור, ועכשיו ממשיך הגרי"א דינר ומספר, תשמעו מה ראש הישיבה עונה להם, תראו איך 'גדול' מסתכל לסיפור.

ראש הישיבה רבי דוד זי"ע אמר לאותם בחורים, "זאת אומרת גוי פשוט ביקש משהו מהקב"ה, והקב"ה ענה לו", אנו רואים תמונה חדשה על הסיפור, שהרי מה קרה כאן, מי נתן לבחור הבריסקער הזה את הג'וק בראש, שיפתח את הפתק, ויסע אליו, והכל, כל זה הקב"ה, 'זאת אומרת שהגוי ביקש מהקב"ה תענה לי מי מנצח במשחק - והקב"ה ענה לו', למה הקב"ה ענה לו זה לא קשור אלינו, אבל הלימוד בשבילינו הוא, שאנו רואים שאפילו גוי פשוט מבקש, על אחת כמה וכמה אמר ר' דוד כשיהודי מבקש, כשיהודי מבקש מהקב"ה תן לי.

כשבחור מבקש, אני רוצה להבין את הסוגיא, אני רוצה להבין את הגמרא, אני רוצה להבין את החומש, (איך הקב"ה יענה? הוא יענה, לא חסרות לו דרכים וזה לא קשור אלינו) וזה הלימוד בשבילנו, וזה בחור ישיבה צריך לדעת.

וכאן סיים הרב דינר ואמר איפה בחור לומד איך מתפללים. ומה זו תפילה? "בישיבה" , את זה לומדים בישיבה, וכל אחד ואחד צריך לדעת, א', להתקרב לתורה, כמו שהזכרנו בהתחלה, שמי שמתקרב לתורה זה מתיקות החיים, שזה 'וימתקו המים', שהכל נעשה מתוק, ב', להתפלל, שאין תפילה שלא חוזרת, כל פעם להגיד להקב"ה אני רוצה היום להבין את השיעור, והקב"ה שומע הכל.. , והקב"ה יעזור שכל בני הישיבה כל אחד ואחד יצליח בדרך שלו, ולהתפלל כמו שצריך, ובעז"ה נזכה כולנו בקרוב לבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן, סיים הרב את שיחת החיזוק המאלפת.