אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שמיני עצרת ושמחת תורה כב' תשרי תשפ"ב.

בברכת חג שמח!

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 17:53, יציאה 19:03

תל אביב - כניסה 18:08, יציאה 19:05

מודיעין עילית - כניסה 18:02, יציאה 19:04

אלעד - כניסה 18:01, יציאה 19:05

בית שמש: כניסה 17:52, יציאה 19:04

חיפה - כניסה 18:01, יציאה 19:05

צפת - כניסה 18:02, יציאה 19:03

באר שבע - כניסה 18:00, יציאה 19:05

בעולם:

פריז - כניסה 19:19, הדלקת נרות שמחת תורה 20:22 יציאה: 20:20

לונדון - כניסה 18:31, הדלקת נרות שמחת תורה 19:33 יציאה: 19:31

ניו יורק - כניסה 18:26, הדלקת נרות שמחת תורה 19:23 יציאה: 19:21

אומן - כניסה 18:28, הדלקת נרות שמחת תורה 19:30 יציאה: 19:28