אאא

ראש ישיבת כסא רחמים, הגאון רבי מאיר מאזוז, פנה אמש (רביעי), אל תלמידיו בארץ ובתפוצות, ואמר להם בדמעות, "צריך להתפלל להקב"ה, הקורונה לא בגלל אלו שאינם שומרי שבת".

המסר שהופץ מביתו של הרב, נשלח לכלל תלמידיו, בעקבות ההתפרצות המחודשת של הנגיף וריבוי החולים, וכתגובה לדברי הרב לפני מספר חודשים שהקורונה לא תגיע לארץ ישראל.

הרב פתח כשדמעות בעיניו: "צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, תעזור לנו, תעזור לנו! אין לנו כח להמשיך, מתחילה חשבנו שהקורונה הזו לא תכנס למחנה ישראל, אבל היא נכנסה. בתחילה היו כמה בודדים - אבל הולכים ונעשים יותר ויותר.

"ה' יעזור שהקורונה תסור מאיתנו, תסור מכל עם ישראל, תסור מכל העולם כולו. שכל העולם יהיו בריאים".

הרב הסביר לתלמידיו: "זה לא תלוי באנשים שהם לא שומרי שבת, וכי בגללם אנחנו נענש?! לא, אילו היה יוצא קול מהשמים - 'תשמרו שבת ואבטל קורונה', היה נפלא. אבל אי-אפשר לדעת, כי קול כזה יצא מהשמים, רק במעמד הר סיני, וגם בגאולה העתידה - 'הן גאלתי אתכם אחרית כראשית' בקרוב".

"לכן אנחנו צריכים לתקן את מעשינו, לתקן את המידות שלנו, לתקן את היחס בין אדם לחברו. בין אדם למקום. כל אחד ישתדל לפחות לשמור שבת בפרהסיה, גם אלו שלא שומרים שבת - יתחילו לשמור", סיים הרב.