אאא

במסגרת מבצע לא מבטלים סדר א' וב' בשביל ארנונה, הגיע סגן ראש עירית ב"ב ויו"ר ועדת הנחות בארנונה גדליהו בן שמעון לכוללים בעיר על מנת לחסוך לאברכים זמן יקר בהגעה לעירייה.
הבוקר הגיע סגן ראש העיר גדליהו בן שמעון וצוות לשכתו לכולל 'תורה וחיים' בראשות הגר"ש בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה.
לאחר קבלת הקהל בירך הגר"ש בעדני שליט"א את סגן ראש העיר גדליהו בן שמעון שימשיך כך לעזור לאברכים ובני תורה, כי הם הנכס החשוב ביותר לעם ישראל.

האברכים מצידם הביעו את הערכתם הרבה לגדליהו בן שמעון ולצוות משרדו על המהלך שמאפשר להם לקבל את המגיע להם אך יחד עם זאת להמשיך לשקוד על תלמודם בהיכלי התורה בהתמדה ובעמל, "אשרינו שאלו נציגינו היודעים לייקר כל רגע מלימוד התורה" כך הפטיר אחד האברכים.