אאא

הבקשה

בדיון שהתקיים בוועדת המשנה לתכנון ולבניה בירושלים ביום ה-2 מרץ 2016, עמדה בפני חברי הוועדה שאלה עקרונית הנוגעת להעדפת תמ"א 38 על פני תכנית פינוי בינוי.

  קרא עוד:

עיריית ירושלים בשיתוף משרד השיכון החלו בקידום תוכנית אב לשכונת קטמון ח' ט', הכוללת פינוי בינוי באזור הרחובות סן מרטין ובר יוחאי הסמוכים לצומת פת שבבירה.

בפני חברי הוועדה הוצגה בקשה לחיזוק מבנה ברחוב סן מרטין 32, בפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38, תוכנית 10038 הירושלמית ותוספות נוספות מכח תכניות תב"ע החלות במקום, אשר התגלגלה במסדרונות התכנון בעירית ירושלים במשך מספר שנים, ועליה חתומים כל ששה עשר דיירי הבנין, דבר חריג כשלעצמו.

באופן רגיל, היתה מאשרת הוועדה את התכנית שעברה ואושרה ע"י כל גורמי התכנון, וזו הייתה יוצאת במהרה ליישום בפועל, לרווחתם של דיירי הבנין.

אולם, במקרה זה, עמדה בפני חברי הוועדה החלטתה של הוועדה המחוזית ירושלים לפרסום סעיפים 77, 78 לחוק התכנון והבניה, הקובעים למעשה כי לא ניתן לקדם תוכניות השונות מהתוכנית עליה פורסמו סעיפים אלו בשטח התוכנית, כשמשמעות פרסום סעיפים 77, 78 היא מניעת הוצאת התרי בניה בכל השכונה, להלכה ולמעשה.

לאור החלטה זו המליצו גורמי התכנון בעירית ירושלים לדחות את הבקשה, למרות שעדיין לא פורסמה החלטת הוועדה המחוזית בענין, ולמרות שעדיין לא פורסמו סעיפים 77, 78 על שכונה זו, כשבמקביל המליצו גורמי התכנון שהוועדה תבקש עדכון בנושא התכנון של שכונות קטמון ח' ו-ט' בתוך שנה ממועד כינוס הוועדה.

הדיון בוועדה

הדילמה בה דנו חברי הוועדה היתה, האם להחריג את הבנין הנמצא בקצה השכונה, ואשר גודלו קטן באופן יחסי, מהתוכנית השכונתית הכוללת, לאפשר לדיירי הבנין נשוא הבקשה לסיים את הליך תמ"א 38 ארוך השנים אותו עברו, בתוך חודשים ספורים, מהלך שעלול לסכן את כדאיותו של הליך פינוי בינוי המקודם בשכונה. או להמשיך בהליך פינוי בינוי הכלל שכונתי, להמשיך להחילו גם על הבניין נשוא הבקשה, למרות שההליך יארך זמן רב, אולם בסופו של הליך יקבלו דיירי הבנין דירות חדשות ומשופרות יותר מהדירות אותם יקבלו במסגרת תמ"א 38.

טענה נוספת אשר הועלתה בדיון ע"י גורמי התכנון העירוניים היתה, שחודשיים קודם לכן התקיים דיון דומה בנוגע לבקשה שהוגשה ע"י דיירי בנין נוסף ברחוב בר יוחאי. אמנם לא כל דיירי אותו בנין חתמו והסכימו להליך תמ"א 38 אולם היזם עמד בתנאי הסף לקבלת רשיון, ובכל זאת היתה החלטת הוועדה לדחות את הבקשה למשך שנה בכדי לאפשר לקדם את תוכנית פינוי בינוי הכלל שכונתית האמורה.

במהלך הדיון הופיעה בפני הוועדה באופן חריג, נציגת הדיירים אשר פרטה על מתרי ליבם של חברי הוועדה את הקושי והמצוקה אותם חוו דיירי הבניין עד כה, והאור נמצא בהישג יד, בקצה המנהרה.

ההחלטה

מתחילה סברו רוב חברי הוועדה להחריג את הבניין מהתכנית ולאשר את הבקשה לתמ"א 38 מהטעמים האמורים, אולם משעה שסגן ומ"מ ראש העירייה, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה הזמין את נציגת הדיירים ללשכתו, שמע בקשב רב את טענותיה, שטח בפניה את האפשרויות העומדות בפניה ובפני חברי הוועדה והסיכונים השונים העומדים בכל החלטה, השתנתה ההחלטה.

בסיכומה של פגישה העלה יו"ר הוועדה הצעת החלטה, לפרסום סעיפים 77, 78 באופן מיידי למשך עשרה חודשים – פרק זמן שיסתיים במקביל לפרק הזמן שניתן לבניין הנוסף ברחוב בר יוחאי עליו דנה והחליטה הוועדה חודשיים קודם לכן, כאשר בסיומם של עשרה0 חודשים אלו, היה וקודמה תכנית פינוי בינוי באופן משמעותי, קרי, נפתח תיק רישוי, תמשיך העירייה בקידום תוכנית זו. אולם במקרה בו לא תקודם תכנית פינוי בינוי באופן משמעותי, תחול במקום תמ"א 38 ללא צורך בדיון נוסף.

הצעת החלטה זו, שקבלה את הסכמתם של נציגת הדיירים ושל גורמי התכנון העירוניים, התקבלה גם על דעת רוב חברי הוועדה.

 • • • • •

בטורינו הבאים נשתדל לפרט בעז"ה גם את נושאי: הסכמת בעלי הדירות, תמ"א למול תב"ע, מעלות התוכנית לעומת חסרונותיה, הסיכונים אותם עלינו לקחת בחשבון טרם התקשרותינו עם יזם, ומה הן ההערכויות המקדמיות והתרופות למניעתם.

אין בטור זה משום מתן ייעוץ או המלצה
לבניה במסגרת תמ"א 38 ו/או במסגרת כלשהי

שאלות לרב מיכאל מלכיאלי בענייני תכנון ובניה ניתן להפנות במייל בלבד לכתובת: [email protected]