תוכן גולשים
כתבה זו נכתבה על ידי גולש כיכר השבת. אין המערכת אחראית לתוכנה ו/או אמיתותה של הכתבה.

מי יתבע את עלבונם של בעלי התשובה?

ביום חמישי שעבר הייתי דרוך ביותר, שמעתי את דברי חה"כ משה גפני שהבטיח שהצבור החרדי יצא להפגנה שתהיה "אם כל ההפגנות". שמעתי ונרעדתי, שמעתי וחששתי, שמעתי וכאבתי, האמנם! השנאה גדולה עד כדי כך? בסופו של דבר זו לא היתה "אם כל ההפגנות", על אף הקריאות לבא ולהפגין. הרבה מן הצבור הבין היטב את אשר לפניו, והביע את מחאתו ברגליו.

בסופו של יום נמנו כמאה ושלשים אלף מפגינים בירושלים ובבני ברק, מספר גדול וחשוב לכל הדעות.... כאדם מן הצד שמעתי את הדיווחים מעל גלי האתר, קראתי על ההפגנה בעיתונות החרדית, שכתרה כתרים להפגנה זו, בשם "מעמד קידוש השם המוני", וכל המוסיף הרי זה משובח....

בו בזמן ישבתי גם בכיתי בלבי על כל אותם בעלי תשובה יקרים ונפלאים, יהלומי בדולח בוהקים ומאירים, בהירים וטהורים כעצם השמים לטוהר, כל אלו כמו עברו לנגד עיני באותה שעה, ומאידך הנני שומע את קול המחאה האומרת לא לבעלי תשובה אלו, לא להם! ולא לבניהם! לא לכפות עלינו להכניס את בניהם ללמוד עם בנינו, הלא הם יקלקלו את ילדינו הקדושים והטהורים אשר לא טעמו טעם חטא מימיהם.

כל זה עבר במוחי, האמת היא שסחרחורת אחזתני. הייתי נדהם ומוכה בכאב ויגון פנימי שכך הם פני הדברים. רעייתי שראתה במצוקתי אמרה לי במטותא ממך חזור לשיגרה, תפסיק להעסיק את עצמך במחשבות נוגות כאלו שרק אתה חש בהם... אני לא חושבת שהציבור רואה את הדברים בצורה שבה אתה רואה אותם.

מה אעשה אך אני מכהן כרב קהילה ברעננה, ולמחרת ההפגנה ביום ו' בבוקר אני נכנס לבית הכנסת וכבר מקיפים אותי צבור המתפללים בשאלות והתקפות כתנורו של עכנאי, האמנם! פונים הם בזעקה, עד כדי כך אנו ציבור בעלי התשובה מאוסים, עד כדי כך שמאה ושלושים אלף איש מהצבור החרדי טרחו לבא ולהשמיע באזנינו לא!!!! גשו הלאה!!! תנו לנו לחנך את בנינו בלי תערובת בעלי תשובה חלילה!!! שמעתי בכאב את דבריהם. ידעתי שכבר זה לא יהיה אפשרי לייעץ לבעל תשובה שרוצה להתקדם שיעבור דירה לאיזה ריכוז חרדי.

אכן, נפל דבר בישראל, שנאת בעלי התשובה קיבלה חותמת וגושפנקא של קדושה ושל טהרת המחנה. נזכרתי בעצב בדברי רבנו חיים מוולאז'ין זצ"ל, שפירש את המשנה באבות (ה, יז), "כָּל מַחֲלוֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם", בני אדם שעושים מחלוקת ותולים אותה כביכול ב"שם שמים", כי אז מובטח שמחלוקת זו תתקיים לעולם.... ואכן זה מה שנעשה לנגד עיננו.

ניסיתי להפך בזכותן של ישראל, שהרי נצטוינו "בצדק תשפוט את עמיתך", אולי ההפגנה היא רק נגד הבג"ץ ולא נגד בעלי התשובה..... אך התמונות ורשמי ההפגנה הוכיחו לי עד מהרה כי טעיתי.

בהיותי מהרהר בדברים שאלתי את עצמי האם היה נכון כל עניין ההליכה לבג"ץ. ברור שכדי לברר דבר זה יש לפתוח ספרי הלכה. לפני שפתחתי את ספרי ההלכה הכנתי לעצמי את נוסח השאלה עליה הנני מחפש פתרון. וזה נוסח השאלה כדלהלן:

שאלה, בית ספר שנתמך בכספי צבור ומיועד לכלל האוכלוסיה והוא בית הספר האזורי, ובית הספר הזה קיבל לשעריו בנות בעלי תשובה אך הפריד בין הבנות, וחילק את התלמידות, ושמו בכיתה אחת בנות בעלי תשובה ובנות ממוצא מזרחי אשר לא התאימו לטעמם של המנהלים, ובצד שני בכיתות האחרות שמו את הבנות "מהבתים החשובים" אשר לטענת ההנהלה הם ממשפחות יראים ושלמים. ובכן לא נסתפקה ההנהלה בהפרדת הכיתות אלא גם יצרה חייץ מלא, והפרידה את החצר המשותפת לבל ישחקו חלילה הטמאות עם הטהורות. נפש הורי התלמידות "הטמאות" סערה מאד, ובמר שיחם ורוחם הלכו לבכות לפני רבני ומנהיגי המקום. אך אותם רבנים סירבו להזדקק לשאלה זו, היו מהם שהשיבו להורים מה לכם כי תזעקו הלא זה שני בתי ספר נפרדים, ומה לכם כי תלינו עלינו. פנו ההורים לועד החינוך העצמאי אך גם שם זעקתם נותרה ללא מענה. משראו ההורים כך נפשם באה בשאלתם אם מותר להם לפנות לערכאות המשפט החילוני.

תשובה, כתב הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק (פרק ח' הלכה יא), וזה לשונו, "וכן כל המיצר לציבור ומצער אותן מותר למסרו ביד גוים להכותו ולאסרו ולקנסו, אבל מפני צער יחיד אסור למסרו", וכן נפסקה הלכה בשלחן ערוך (חו"מ סי' שפח סעיף יב).

ומעתה לנידוננו, כיון שהנהלת בתי הספר והורי הבנות ה"טהורות", הצרו וציערו וביזו את הורי התלמידות האחרות שהם רבים וציבור בפני עצמם, מותר להגיש דינם לערכאות. בכדי שיפייסו את הבנות והנערות שנשפך דמן כמים באין מכלים, וכל החש לתקנת בנות ישראל עליו לעמוד כארי ולזעוק על העול הנורא שנעשה.

ועוד טעם שאין בזה משום "מסירה", שהרי בית הספר מתוקצב מכספי משרד החינוך, ומשרד החינוך מודיע את יעוד בתי הספר שאסור לעשות הפליה כל שהיא, וכיון שבית הספר לא עמד בייעודו, מותר להורים לספר ולדווח ל"מנהל הגדול" שהוראותיו אינן מיושמות בשטח. ושעליו לתקן את המצב.

אבל אם יתרצו ההורים וההנהלה לקבל עליהם את הדין באין מתחמק ואומר הלך אחר הנתבע ואני מוכן ללכת בפני בית דין שידועה פסיקתו, אלא יתרצו ללכת בפני בית דין אמיתי ללא משוא פנים, רבנים שאין עליהם אלא יראת ה' ולא שאר יראות. אזי אין להם לילך להגיש דינם לפני הערכאות אלא כתורה יעשה. עד כאן.

בענין עמנואל, אף אחד לא הכניס את ההורים לבית הסוהר, הם הכניסו את עצמם.... אריה דרעי התחנן בפניהם שישארו שבועיים בלבד עד סוף השנה, אך הם סירבו, קשה היה לסרב לפשרה כשכל התפאורה להצגה הגדולה היתה מוכנה.......

נחזור לענייננו, סיפורי האפליה נמשכים שנים על גבי שנים בכל המגזרים החרדים. מעולם לא יצא מכתב גורף מכל הרבנים האוסר אפליה בכל צורה שתהיה. מעולם לא הוקמה ועדה רצינית שתדון בדיני נפשות התלמידים האומללים. גורל תלמידים אלו ניתן בידי מנהלים אכזרים וזדוניים, אשר בניד עפעף גוזרים לכאן או לכאן, לכרות ולגדוע, ומנמקים את החלטתם האכזרית ואת שפיכת דם הנקיים והנקיות בשם "אי התאמה", תשובה נוראה העומדת כחומה בצורה בפני ההורים והעסקנים והרבנים. הם לא מוכנים להכנס לשום טענות. פשוט מאד, המנהל אומר לך בטון קריר ואטום, אני המנהל ואני יודע שהבת אינה מתאימה. שומו שמים! למי נצעק! לאן נפנה לעזרה! הרועים משמיעים קול ענות חלושה בעת שעדת זאבים משתלטת על מיטב הצאן, ועומד לו הרועה הקטן שבחבורה ומרים את קולו בזעקות שבר, הצילו הצילו קורא הוא בקול ניחר ובזעקות כאב, לדאבון לב רק אחר שנטרפו כבשות רבות, נשמעה זעקת הרועה הקטן בכפר, ואז יצאו אנשי הכפר ובידם קלשונים ומחרשות, גרזנים וסכינים, כולם יצאו לקדם את פני הרעה. ומשהגיעו להציל את העדר רבתה ההמולה. כי נתעוררו הרועים אשר נמו את שנתם, וראו אנשים זרים שבאים ומוליכים את צאנם למקום מבטחים. לא יתכן כדבר הזה אמרו הרועים בחרון אף, זרים בוזזים חילינו.... וכל זאת באשמת הנער הקטן הזה הזומם להשתלט על העדר, הוא הולך להזעיק עזרה מבחוץ כדי לשלוט לבדו, ואז כיוונו את כידוניהם אל הרועה הקטן האמיץ.....

מורי ורבותי תתעוררו! עד הנה סיפרתי את המשל, אנחנו הנמשל. שנים רבות מתדפקים אבות ואמהות בדלתות המנהלים גסי הרוח, מתחננים להעביר את רוע הגזירה, ולנסות להכניס את בניהם למוסד ראוי לשמו. והמנהל בהינף יד מרושעת אומר, לא רבתי!!!!!! יש פה חוסר התאמה.

הדבר מזכיר לי סיפור, בא בחור ממוצא מזרחי לישיבה אשכנזית בבני ברק, ממלא טופס, ההנהלה רואה שאינה יכולה להיפטר ממנו כי הוא בא הראשון להירשם, דוחים לו את המבחן לסוף ימי הבחינות, מביאים לו בוחן שיבלבל אותו, והתלמיד המוצלח הזה עומד בכל, הבוחן לא הצליח להביכו. בסוף המבחן קורא לו ראש הישיבה ואומר, בני! הצלחת במבחן, אבל מה אומר לך... איני יכול לקבלך, אין מספיק מקומות לינה בישיבה, הלא אתה מבין שאני דואג לך ואינני רוצה שתישן על הארץ. רבי, משיב הנער בתום לב, הלא משנה שלימה שנינו באבות כך היא דרכה של תורה... ועל הארץ תישן, הנני מוכן ומזומן להביא שק שינה מביתי ולישון בפינה צדדית ובלבד שאוכל ללמוד במקום שלבי חפץ. הו הו יפה מאד! נשמעת שריקת התפעלות מפיו של ראש הישיבה. אבל אתה יודע יש בעיה אחרת, אומר ראש הישיבה, התלמיד מביט בו בעינים כלות, מהי, שאל? יש לנו בעיה להוסיף במנות האוכל, הכל מדוקדק פה אומר ראש הישיבה קצרות. אוכל כריכים שאביא מביתי ולא אזדקק למטבח הישיבה ענה התלמיד באנחת רווחה. אני מעריך זאת אמר ראש הישיבה. אבל עתה הננו עומדים בפני הבעיה המרכזית, והיא שמשנה הבאה מתחילים ללמוד בישיבה באידיש ולא בעברית. רבי! השיב התלמיד ובעיניו ניצוצות של אור, דובר אידיש רהוטה הנני! ראש הישיבה הסתכל בו בבוז והשיב, עברית אינך מבין ואתה אומר לי שאתה דובר אידיש.... איך אומרים חוסר התאמה...

בני ובנות אברכים ונכדיהם, דור שלישי ורביעי בעולמה של תורה אינם מתקבלים לסמינרים וישיבות על בסיס "חוסר התאמה", בנות ובנים שהיו המוצלחים ביותר בבתי הספר היסודיים ובחיידרים ובישיבות אינם מתקבלים לסמינרים ולישיבות מחוסר התאמה, או שאומרים להורים השבורים כבר קיבלנו את מכסת האחוזים. ולזה יקרא "טוהר המחנה", תורה בטהרתה, כדרך המסורה לנו מרבותינו מעתיקי השמועה. אוי לנו שכך עלתה בימינו.

וכל זה בא מגאווה גדולה, גאוה עצומה, של אני ואפסי עוד. הילד של החבר יקלקל את הילד הקדוש והטהור שלי שלא טעם טעמו של חטא. וכך ההורים והמנהלים הללו מרמים את עצמם, ומשקיעים את עצמם ואת סובביהם בביצת השנאה

שמעתי את ראיונו של אריה דרעי עם מוטי לביא, בו אריה דרעי אומר שהספרדים צריכים לקום ולעשות מעשה ולפתוח מוסדות בעצמם.

ואני רוצה לומר לאריה דרעי אותו אני מעריך, שכאן הוא טועה ובגדול. ואפרש את שיחתי. הלא על מה אנו מלינים, על שנאת אחים ופלגנות, אם כן כיצד נבא ונקים שוב מוסדות נפרדים.

יתרה מזאת בזה אנחנו נגרום לספרדים עצמם להפוך לכמה מחנות, הלא תבינו! הנה אריה דרעי נתן דוגמא בדבריו לשכונת הר נוף קרית משה ובית וגן בירושלים, שיש שם מאות אברכים מבני ספרד משמנן ומסלתן של הישיבות, והוא הקשה כיצד זה לא יוכלו האברכים הללו להתארגן ולפתוח מסגרת הולמת לילדיהם.

ואני אומר לו, שהנה נניח שיפתחו מוסדות, הלא ברור כשמש בצהרים שגם הם יתחילו עם המדיניות הבזויה שלא לוקחים בנים של בעלי תשובה וכדו', ועל זאת בכייתנו.

הלא המוסדות הללו ירצו להראות לכולם שכביכול אינם נופלים מן המוסדות האשכנזים, ואם המוסד האשכנזי קבע שהכנסת בן של בעל תשובה וכו' או סתם בעל בית טוב לבית הספר הוא קלקול, אז בית הספר הספרדי לא ירצה ליפול ממנו.

היה לי סיפור כזה... בחור שלמד אתי בישיבה גדולה, הבחור הנ"ל יצא לרחוב תקופה מחייו, ועם כל זאת באו כמה עסקנים וביקשו להכניסו לישיבה ... הוא התקבל לישיבה ועשה חיל, לימים פתח אותו בחור שנעשה אברך תלמוד תורה, ומה היה התקנון שלו, שהוא לוקח רק בנים לבני תורה "מובהקים", הוא לא קיבל בנים של חברים שלו מהישיבה... באמתלת "חוסר התאמה". אני השתוללתי מזעם ששמעתי את זה... הוא בא אלי בכדי שאשיג לו תורמים.... ואז הקשתי לו אתה רוצה ללכת לאסוף כסף מאנשים שלא היית מכניס את בניהם לתלמוד תורה שלך, אינך מתבייש. הוא התחיל להסביר לי כל מיני קשקושים.... התברר לי ש...נעבעך... לא קבלו את בנו לחיידר המקומי אז הוא פתח חיידר. ולאמיתו של דבר, כנראה שהרבה מן האנשים שסבלו מאפליה בעבר מנסים להתנהג בצורה זאת עם אחרים, ובצורה זאת להיפטר מן הסטיגמה הפנימית שנתפסה בלבם שהם דחויים. בקיצור הרס לדור כולו. כמאמר חז"ל וירעו אותנו המצרים ויענונו.... "וירעו אותנו" – עשו אותנו רעים.

ועכשיו אני שואל שאלה רצינית והנני מבקש מכולכם שתענו עליה במצפונכם לפני מי שאמר והיה העולם ולפני מי שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אמרו לי רבותי!!!! מה רע באדם שלובש כיפה שכתוב עליה נ נח נחמ נחמן מאומן, או יחי אדוננו... למה אי אפשר לקבל את הבן שלו לישיבה או את הבת שלו לסמינר... מה רע באדם שלובש חולצה בשאר צבעים פרט ללבן. מה רע אם האמא מעשנת סיגריה... מה רע אם היא פרנקית ושמה מטפחת כמו שפוסק הגר"ע יוסף שליט"א, מה רע אם ההורים מצביעים ש"ס. מה רע אם ההורים באו מראש העין ומתבטאים בחי"ת ועי"ן, מה רע אם צבע הפנים שחור או מוקה? מה רע? מה רע? מה רע? רבונו של עולם תסביר לי מה רע בזה? אני מרגיש שדעתי נטרפת עלי....

מימי לא הבנתי את מאמר חז"ל על דוד המלך (סנהדרין קז, א), ביקש דוד לעבוד עבודה זרה כשבנו אבשלום רדף אחריו, והנה הרבה מן המפרשים עסקו בזה ולא השקיטו את סערת הקושיא. אמנם היום כשמתבוננים ורואים את היחס לבעלי התשובה מתחילים להבין מעט את הכאב של דוד באותה עת. כשאתה רואה שהמייצגים את התורה, שראשי הסנהדרין נוהגים בצורה מעוותת כל כך, הדברים מביאים הרהורים קשים אף בלב צדיקים וקדושים.

ואזדקק לבעיית הבעיות של בעלי התשובה, כולנו לבטח ראינו וחשנו בבעיה זאת מקרוב או מרחוק, בעלי תשובה שבתחילת תשובתם שועטים בעוז לתוך מחנה התורה ונאחזים בחומרות ובהנהגות נפלאות, ושכינה שרויה על פניהם. ואילו לאחר כמה שנים מתקררים באמונה, ונשותיהם יורדות בצניעות, הבעלים כבר לא קובעים עתים לתורה כבעבר. וזו תופעה מוכרת.... רבים יענו ויאמרו, וכי אין לבעל תשובה יצר הרע. ואני אומר אחרת! מתוך היכרות קרובה עם צבור בעלי תשובה בארץ ובחו"ל, אני יכול לומר בבירור ובפה מלא, שהמשבר הגדול ביותר של בעלי התשובה הוא כשהם רואים שאינם מקובלים בחברה, משך כמה שנים הם עסוקים רק עם הי"ת לבדו, וכשיורקים עליהם הם אומרים, מים מים! הבו עוד! אבל אחר כמה זמן הם מוצאים את עצמם כאומללים המדשדשים בבוץ וברפש שמטילים בהם, ביחס החברה הלעגני להם ולרבותיהם ולדרכם, וכל זאת במסווה דעת תורה צרופה. ישמע החי ויתן אל לבו, אינני בא לקנטר בדברי. אני כותב את הדברים בתמצית דם לבי.

אני באמת פונה בזאת לארגונים של חזרה בתשובה כמו ערכים ולב לאחים, הלא אתם אינכם בוררים בין יהודי ליהודי, אתם רוצים לקרב את כל עם ישראל לתשובה שלימה, אבל קחו אחריות, תראו איך היחס לבעלי התשובה, תתחילו לעשות קמפיין בקרב המחנה החרדי, להסביר להם מהם בעלי תשובה. מה עזבו אותם צדיקים בעלי תשובה, כדי להיכנס תחת כנפי השכינה, מה הם הזניחו כדי לאור באור פני מלך חיים. אותם יהלומים שראוי לנו להשימם עטרה בראשנו, וכיצד תשתפכנה אבני קודש אלו בראש כל חוצות.

יאמר כל אחד בכנות, אם רבי עקיבא היה בדורנו, וכי היה מגיע למעמד רבן של ישראל, לא ולא, הלא הוא קודם כל לא מיוחס, הוא בן גרים, הוא גרוש, והוא בעל תשובה.... אתם מכירים איזו ישיבה גדולה נחשבת בצבור האשכנזי שיש בה איזה ר"מ ספרדי, הלא אם יש עשרים וחמש אחוז ספרדים בישיבות האשכנזיות מן הראוי שיהיה איזה ר"מ ספרדי, לא כן!!!!!!!!! ומה עם הסמינרים... אשאיר זאת למחשבותיכם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כמה עלינו ללמוד ממשה בחיר האומה, שלא בכדי פירטה בו התורה "כי אשה כושית לקח" (ראה פי' ראב"ע). ואנחנו אומרים שאנחנו דור מיוחד.... דור הגאולה... איני יודע אם זה כולו זכאי או כולו חייב...

חיפשתי ברמב"ם ובשלחן ערוך הלכות תלמוד תורה, איפה כתוב שאסור להכניס לתלמודי תורה בנים של בעלי תשובה או כאלה שאינם מלב לבו של השטעטעל, או כאלה שלא מדברים יידיש, ולא מצאתי, יורוני רבותי מקור אולי לא חיפשתי היטב.

לסיום, התעמקתי בתמונות ההפגנות של יום חמישי וראיתי אנשים נושאים שלטים ועליהם כתוב "אל תגעו במשיחי-אלו תינוקות של בית רבן". ראיתי ונחרדתי, כי בו בזמן ראיתי בעיני רוחי את פמליא של מעלה, את הקב"ה ובית דינו וכל האבות הקדושים וצדיקי הדורות נושאים גם הם לעומת המפגינים שלטים, ובהם כתוב באש שחורה על גבי אש לבנה "אל תגעו במשיחי-אלו תינוקות של בית רבן".

השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלימה לפניך, ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה.

רוצים גם לכתוב כתבה משלכם ולפרסם אותה בכיכר השבת? הרשמו לאתר ושלחו לנו את הכתבה לתוכן גולשים.