מחברים נוספים
אב חרדי
אבי מימרן
אלי הלמן
אריה יואלי
אשר גולד
אשר מדינה
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
גדעון לוי
ד"ר אביעד הכהן
דודי שוומנפלד
הדף היומי
הרב אייל אונגר
הרב אליהו ישראלי
הרב אליהו קאופמן
הרב בועז נקי
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק סולובייציק
הרב פנחס הלוי
הרב שמואל אליהו
חה"כ אורי אורבך
יאיר בורוכוב
יוסי דייטש
יוסי איזנטל
יעל קליגר
יעל קלצקין
יצחק דרקסלר
יצחק נחשוני
ירון לרמן
ישראל שפירא
מאיר גל
עו"ד מנחם מושקוביץ
עוז סגן
עקיבא ויספלד
רבקה לוי
רבקה שורץ, עו"ד
רחלי איבנבוים
שיפי חריטן
שלמה גולדשטיין
שמעון קידר
שרי ברינר-שיפמן
קובי אריאלי

קובי אריאלי

קובי אריאליהכנופייה ניצחהט"ז בסיון תשעה15
הכנופייה ניצחה השבוע בגדול. קודם ניסתה לצייר את פרשת הגז כמפץ כלכלי-שחיתותי שיחסל את המדינה ואח"כ היא מתייחסת לפרי, באופן ספונטני ואוטומטי, כפושע (טור דעה)
קובי אריאלי והירשמן"אנחנו 'דוסי המחמד' של תל-אביב"ט"ו בניסן תשע4
ידידיה מאיר, אמילי עמרוסי, חיים זיסוביץ´, יוסי אליטוב ושמואל מאיר הירשמן התכנסו אצל קובי אריאלי כדי לפרק את התקשורת הדתית (בכיכר)
מתוך כריכת הספרקובי אריאלי על גיבור התרבות שלוכ"ט בסיון תשסט12
לכבוד שבוע הספר, קובי אריאלי כותב על רבי המכר של חיים ולדר: "הוא לא רק סופר ומחנך, הוא יזם מהפכני" (דעות)