מחברים נוספים
אודי צמח
אוריין רייס
אלי אדלר
אסתי שושן
בנצי גופשטיין
ברוך מרזל
גדעון לוי
דוד אמסלם
דוד רוזנטל
הרב אבא טורצקי
הרב טוביה פריינד
הרב יוסף זריצקי
הרב יצחק סולובייציק
הרב ישראל אסולין
הרב עמיהוד סלומון
הרב פנחס גולדשמידט
הרבנית יהודית יוסף
יואב ללום
יואל שטיין
יוסי אליטוב
יעל קלצקין
יעקב מרגי
ירון לרמן
ישראל יעקב ירט
מנחם טוקר
מני גירא-שוורץ
מרדכי פלדשטיין
נתי טוקר
עו"ד מרדכי ציבין
עו"ד משה-יצחק אוסדיטשר
עוז סגן
פנחס וולף
רבקה שורץ, עו"ד
רו"ח יעקב בלנגה
שאול חיון
שיפי חריטן
שלהבת חסדיאל
שלום קרומבי
שלמה קוק
שמעון ברייטקופף
רותם ליבנת

רותם ליבנת

יו"ר תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית ומתאמת מקומית בארגון Students For Liberty