מחברים נוספים
אהרן גרנות
אוהד שקד-מנדלבוים
אריה דרעי
אריה יואלי
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
בנצי גופשטיין
ברוך שובקס
גדעון לוי
ד"ר אביעד הכהן
ד"ר אלי נכט
ד"ר חיים זיכרמן
דוד שעיו
דודי שוומנפלד
הרב אהרן-דב הלפרין
הרב אליהו ישראלי
הרב בן ציון נורדמן
הרב טוביה פריינד
הרב ישראל גליס
הרב ישראל פינטו
הרב שמעון בן-טוב
הרצל קוסאשוילי
ח"כ ישראל אייכלר
חברון גרנביץ
יאיר לפיד
יואל שטיין
יוסי אליטוב
יניב מאירי
מנדי פלין
מנחם טוקר
מנחם ברוד
מתי הורוביץ
נתי טוקר
נתן שקרצ'י
עו"ד ישראל באך
עו"ד מרדכי ציבין
עו"ד צפריר אוסטשינסקי
צבי שמואל ניימן
קובי אריאלי
שימי סגל
שלמה קוק
יניב מאירי

יניב מאירי

האם אלעד היא 'עיר אוכלת ראשיה'?האם אלעד היא 'עיר אוכלת ראשיה'?י"א באלול תשעג85
היא 'עיר הלוויין' החרדית שממוקמת באזור "הכי שווה", הכי הטרוגנית, שכן דרים בה תלמידי חכמים עצומים לצד בעלי בתים יראי שמיים. אז למה היא "עיר אוכלת ראשיה"? (חרדים, דעות)