מחברים נוספים
אברהם לביא
אורי אורבך
אורי מקלב
איתמר כהן
איתן כבל
אלי הלמן
אלי ישי
ד"ר חיים זיכרמן
דודי שוומנפלד
דניאל שבקס
הדסה אלפסי
הרב אבא טורצקי
הרב אהרון לוי
הרב חיים ולדר
הרב חיים פוקס
הרב יצחק סולובייציק
הרב ישראל גליס
חיים כהן
יאיר בר
יואב ללום
יוני לוקסנבורג
יוסי דייטש
ינון פאלח
יצחק דרקסלר
ירח טוקר
ישראל גולדשמיט
ליפא שמעלצר
מיכאל מלכיאלי
מנחם כהן, יאיר בורכוב
מני גירא שוורץ
מתי הורוביץ
עו"ד איתמר בן גביר
עו"ד צפריר אוסטשינסקי
רחלי איבנבוים
שאול שיף
שי גפן
שלום קרומבי
שלומי זייבלד
שלמה בניזרי
שמעון ברייטקופף
ד"ר אביעד הכהן

ד"ר אביעד הכהן

בכנסת אין מקום למורשעיםבכנסת אין מקום למורשעיםכ"ח בתשרי תשעג
פני הדור הבא בכנסת עשויים להיות כפני הכלא. בחירת אנשים שהורשעו בפלילים להימנות עם חברי כנסת ישראל היא אולי כשרה, אבל מסריחה, מסריחה מאוד. מאמר דעה (חדשות)