אאא

פרק ב': אמש הבאנו את המעשה של אחד מגדולי החסידות זי"ע "שדרכו היה לאכול בערב שבת קודש, לאכילת טועמיה, קערה גדולה מיוחדת עם דגים וקערה גדולה של בונדליך (ובלשונו "אגנצע פרימסיק מיט פיש און אגאנצע לכאניע מיט בונדליך") ואווז שלם ומסביביו י"ג קורקבנים, ואחר שאכל כל זאת גנח גניחה איומה [גרעפס] ונתעלה בהתפשטות הגשמיות לגמרי", ותהינו האם סיפור זה נכון, או המצאה של משכילים רשעים?!

כדי לזכות את הרבים, ו"להוציא מליבם של טועים" נביא פה לפניכם את סופו של המעשה.

נכנסתי לתוכנת "אוצר החכמה", והקשתי בשורת החיפוש את המילה "י"ג קורקבנים", ומיד קיבלתי ארבע תוצאות:

  • ספר יצירה השלם.
  • רזא דעובדא.
  • ארבעה מאמרים.
  • פתי יאמין לכל דבר.
 (צילומסך 'אוצר החכמה')
(צילומסך 'אוצר החכמה')

התוצאה הראשונה "ספר יצירה השלם" לא הייתה קשורה לנושא.

ספר יצירה השלם (אוצר החכמה)
ספר יצירה השלם (אוצר החכמה)

נכנסתי לתוצאה השניה, שהיא ספר "רזא דעובדא" מכ"ק אדמו"ר אליעזר זאב מקרעטשניף זי"ע, (נפטר בתאריך כ"ז אייר תש"ד, 1944) ושם אורו עיני, וכך מסופר:

מתוך ספר ''רזה דעובדא'' לרה''ק מקרעטשניף זי''ע (אוצר החכמה)
מתוך ספר "רזא דעובדא" לרה"ק מקרעטשניף זי"ע (אוצר החכמה)

וכך נכתב בספר רזא דעובדא לרה"ק מקרעטשניף זי"ע: "סיפר הרה"ר ר' ברוך שוק מוותיקי החסידים הידועים שזכה לשמש ק"ס צדיקים, וביניהם הרה"ק מאפטא זצלה"ה, שדרכו של הרה"ק מאפטא היה, שבעש"ק לאכילת טועמיה חיים זכו, הגישו לפניו קערה גדולה מיוחדת עם דגים וקערה גדולה שעועית (בונדליך) (ובלשונו אגנצין פרימסיק מיט פיש, אין אגאנצע לכאניע מיט בונדליך) ואווז שלם, ומסביביו י"ג קורקובינים ואחר שאכל הרה"ק מאפטא את כל זאת, גנח גניחה איומה, ונתעלה בהתפשטות הגשמיות לגמרי, וסיים אדמוה"ז מוהרא"ז זלצלה"ה שר' ברוך שוק אמר בזה"ל, אווז שלם עם י"ג קורקובנים, גם אני יכולתי לעכל, אבל לגנוח גניחה זאת, ולהישאר אח"כ בהתפשטות הגשמיות, לא הייתי יכול לעשות כמוהו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הנה לנו עדות מהימנה על המעשה, וכך שם הובא את שמו של אותו צדיק שגנח גניחה איומה וכו', שהיה הרה"ק מאפטא זי"ע.

שער הספר ''רזה דעובדא'' (באדיבות אוצר החכמה   )
שער הספר "רזא דעובדא" (באדיבות אוצר החכמה )
הגדלה
יש לציין שבהקדמה לספר ''רזה דעובדא'' נטען שהוקפד להביא את הסיפורים בלשונו של הרבי זי''ע (באדיבות אוצר החכמה)
יש לציין שבהקדמה לספר "רזא דעובדא" נטען שהוקפד להביא את הסיפורים בלשונו של הרבי זי"ע (באדיבות אוצר החכמה)

שלחתי את צילומי המסך מ'אוצר החכמה' לידידי החסידים שטענו לי שסיפור זה מסולף, וטענתי לפניהם: "הנה, אחד מגדולי האדמו"רים העיד על זה.. לכו לקברו של האדמו"ר לבקש ממנו מחילה על זה שקראתם לו "משכיל" ובעל 'סיפור הדיוטים'" (אומנם לא נוכל לעשות כן, מחמת שהוא נרצח הי"ד באושוויץ ומקום קבורתו לא נודע).

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com