אאא

באחד מערבי השבתות קיבל כותב השורות הודעה ב"וואטסאפ" וכך לשונה: 

סיפור חסידי לשבת:

נמצא בספר הקדוש על אחד מהצדיקים שדרכו היה לאכול בערב שבת קודש, לאכילת טועמיה, קערה גדולה מיוחדת עם דגים וקערה גדולה של בונדליך (ובלשונו "אגנצע פרימסיק מיט פיש און אגאנצע לכאניע מיט בונדליך") ואווז שלם ומסביביו י"ג קורקבנים, ואחר שאכל כל זאת גנח גניחה איומה [גרעפס] ונתעלה בהתפשטות הגשמיות לגמרי.

ואמר על כך אחד מוותיקי החסידים הידועים שזכה לשמש ק"ס [160] צדיקים, בזה הלשון: "אווז שלם עם י"ג קורקבנים גם אני יכולתי לעכל, אבל לגנוח גניחה זאת ולהישאר בהתפשטות הגשמיות, לא הייתי יכול לעשות כמוהו".

בתור "מתנגד" בן בנו של "מתנגד" תמהתי על מי המסופר ש"גנח גניחה איומה ונתעלה בהתפשטות הגשמיות", ולכן העברתי את ההודעה לקבוצה של ידידים שביניהם חסידים, ושאלתי אותם האם ידוע להם על מי המדובר?

או אז ספגתי חבטות מידידי החסידים שלא נעם להם לקרוא הודעה זו:

"תתבייש לך! מה אתה מצטט סיפורי הדיוטים בגנות החסידות מספרי ההשכלה שר"י!! מי שכתב את הדברים הוא יותר גרוע ממשכיל!!".

עוד הודעה כועסת הסבירה היאך ארע הדבר:

"תבין! חלק גדול מהפעילות של ראשי ההשכלה במאה לפני הקודמת - הייתה הפצת סיפורים כאלה כנגד ראשי החסידות זי"ע, הספרים המצהיבים על רבי שמחה פלאכטי, רבי יוסף לוקש אוכל הבולבוסין, חכמי חלם וסיפורי הרשלה ושלום עליכם עם העירה כתריאליבקה ועוד, נועדו לשים ללעג ולהציג כטפשים את אלה שנותרו ביהדות, שהיו בעיקר חסידים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כל זה ארע כי החסידות הייתה הדבר היחיד שהחזיק מעמד מולם. בסופו של דבר המתנגדים ה"למדנים" הצעירים נהיו כולם "משכילים", אז לא פלא שהם הפנו את החיצים בעיקר על החסידים והאדמו"רים".

עוד הודעה נזעמת שקיבלתי וכך לשונה:

"לא צריך לחפש מציאות בספרים נידחים, אם אתה רוצה לעשות צחוק מהיהדות, פתח את ספר יהושע ומלכים, יהיו לך סיפורים הרבה יותר צ'יקאביים, לך ישר על יהושע ודוד המלך. הרי תגיע לשם בסוף".

• • •

באופן מיידי שלחתי את ההודעות הכועסות לידידי ששלח לי את ההודעה הנ"ל, ותמהתי בפניו היאך הגיע תקלה תחת ידו? וענה לי: "הסיפור אמיתי ונכתב בקדושה. כסופר סת"ם לשעבר, כתבתי סיפורים נוראיים הרבה יותר, בקדושה ובטהרה. הסיפור מופיע מתוך ספר שמופיע ב"אוצר החכמה", לא משכילים, ולא נעליים... אחרי שבת אשלח לך את שם הספר".

בפרק הבא: האם הסיפור על י"ג קורקבנים, האווז והגניחה האיומה נמצא בספרי חסידות?!

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com