אאא

לאחר ששופטי בג"צ, בראשות השופט מני מזוז, דחו את הערעור שהגיש האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא וקבעו פה אחד כי מכיון וכספי תרומות יועדו לשימוש אישי ולא לצרכי הקהילה, הוא מחוייב לשלם עליהם מיסים כמו משלוח יד, במעונו של הרב מגיבים.

לדבריהם: "בערעורו של רבי יקותיאל נדונה השאלה המשפטית האם ניתן להטיל מס על מתנות שנתקבלו באירועים ושמחות של ילדיו הבוגרים של הרב. בפסק הדין שניתן קבע בית המשפט העליון הלכה חדשה לפיה באופן דרמטי וחסר תקדים במדינת ישראל שאמנם כן ניתן להטיל מס על מתנות שהתקבלו באירועים ושמחות שערכו ילדיו הבגירים של הרב אבוחצירא".

"לפסיקה זו של בית המשפט העליון עלולות להיות השלכות רוחביות", הוסיפו: "אשר יטילו חוסר וודאות בקרב הנישומים.
עיקרון העל בדיני המיסים הינו המקור. לפיו, כדי שהכנסה תהיה חייבת במס דרוש שיהיה מקור (כגון פעולת שירות) ממנו נובעת ההכנסה ושכנגדו ניתנה התמורה.

"פסיקת בית המשפט העליון דנא הינה תקדימית ומרחיבה את הפירוש שניתן עד כה למקור. שכן, לפי פסק הדין שניתן עולה כי מתנות המתקבלות בחתונה או בר מצווה הינן הכנסה החייבת במס וכי הרב אבוחצירא, עצם אישיותו, מהותו וקיומו בעולם הינם לא פחות מאשר המקור להכנסות אלה! שכן גם אליבא דבית המשפט העליון, לא הייתה שום פעולה אקטיבית ושום פעולת שירות מצד הרב לקבלת מתנות אלה בחתונות הילדים ובאירועים".

לדבריהם: "פסיקת בית המשפט הינה תקדימית גם בכך שהיא סוטה מחוזר מס הכנסה "מיסוי שירותי דת" הקובע כי הענקת כספים הנעשית מטעמי צדקה או מעשר כספים הינה מתנה שאינה חייב במס. ואילו בפסד הדין עולה כי בניגוד לחוזר מס הכנסה לעניין שירותי דת המתנות שקיבלו ילדי הרב בשמחות דווקא יהיו חייבות במס".

"יש לציין", הוסיפו: "כי רשויות המס חיפשו על פני למעלה מ 15 שנים כספים וחסכונות אצל הרב וילדיו אולם לא נמצאו בחשבונות הרב וילידיו לא כספים ולא חסכונות. בצר להם, החליטו הרשויות, באופן אבסורדי ותקדימי, למסות את הרב אבוחצירא על דירות ילדיו הבוגרים שניקנו באמצעות מתנות שקיבלו בחתונות שלהם ומשכנתאות שלקחו. בשים לב, כי הרב וילדיו הבוגרים הינם אישיות משפטית נפרדת אך למרות זאת סיווגו רשויות המס את המתנות שקיבלו הילדים הבוגרים של הרב כאילו המדובר בהכנסה של הרב אבוחצירא עצמו".

"יודגש, כי פסיקת בית המשפט העליון מעבר לכך שהיא חדשנית ודרמטית בכך שהיא ממסה מתנות שהתקבלו בחתונות של ילדיו הבוגרים של רב בישראל, היא חסרת תקדים גם בכך שפסק דין כה תקדימי ודרמטי הסותר כאמור את דיני המס במדינת ישראל, מוחל באופן רטרואקטיבי על שנות המס 2003 – 2009".

עוד טענו בחצר הרב: "המדובר בחיוב מס בגובה של לא פחות מ 4.6 מליון ש"ח אשר לא נמצא בכיסו של הרב שכן הרב אבוחצירא מעביר כמעט את כל התרומות שהוא מקבל לעמותות צדקה וחסד. כך, שלצורך תשלום המס לאור פסק הדין שהתקבל, יאלצו הרב וילדיו למכור את דירותיהם בכדי לשלם מס זה שנכפה עליהם, שלא בצדק ושלא בדין".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לדבריהם: "כל זאת על אף שכב' השופטת וילנר קבעה שהוכח כי לא נמצא כל קשר בין הכסף שניתן בחתונה לבין עיצה וברכה. וכן, כי קיימת בעיה משפטית למסות את הכספים שנתקבלו בחתונת הבן ולהשית את המס על אביו".

"זאת ועוד", הוסיפו: "כב' השופט מזוז אמר לרשות המיסים שכאשר הוא היה יועמ"ש של רשות המיסים הוא ביקש שהרשות תסדיר את חוסר הוודאות של מיסוי רבנים וכי ההישג הגדול מבחינתם של רשות המיסים הוא מכאן ולהבא, אך לא רטרואקטיבי.

"למרות אמירות מפורשות אלה של השופטים בהרכב, החליטו אלה לדחות את הערעור מסיבות אחרות שאינן קשורות לרב אבוחצירא אלא בגלל תיקים אחרים שעומדים לפתחו של בית המשפט ולקחו את הרב "קורבן" בכדי שיהווה תקדים לתיקים אחרים".

"לסיום", טענו בחצר הרב: "מעבר לפגיעה שספג הרב אבוחצירא, הן פגיעה בכבודו ובשמו הטוב וכמובן פגיעה כלכלית אנושה בו ובילדיו, יש לקחת בחשבון כי המדובר בפסק דין של בית המשפט העליון שהינו כידוע פסק דין מחייב והמשמעות בהיבט המס היא כי מעתה כל רב בישראל, איש ציבור, ידוען כזה או אחר יהיו חשופים לכך כי מתנות אשר מתקבלות באירועים שהם מקיימים, להם או לילדיהם הבוגרים, הינם חשופים להטלת מס! טוב יעשה המחוקק אם ייתן את דעתו להשלכות פסק דין זה ויקבע ויעגן בחוק את מיסוי המתנות שמקבלים רבנים ואדמ"ורים בישראל".