אאא

הארגון החרדי "נתיבות המשפט", אשר פועל לקידום ומיצוי זכויות בציבור החרדי, הפיץ בימים האחרונים עשרות אלפי הודעות וואטסאפ עם סרטון הסברה מיוחד שהופק על ידו במטרה להדריך על הצורך והדרכים להישמר מווירוס הקורונה.

הסרטון שם דגש מיוחד על נקודות החיכוך בין הוראות משרד הבריאות לבין אורחות חייו של הציבור החרדי, בכלל זה, תפילות, חתונות, התכנסויות קהילתיות ועוד.

לפי סקרים שערך הארגון ישנם פערי הנגשה משמעותיים של מידע ציבורי-ממשלתי שמפורסם לציבור הכללי בישראל - אשר אינו זוכה לפרסום נאות בציבור החרדי. הדבר מוביל למקרים רבים בהם הציבור החרדי אינו מודע לזכויותיו או לחובתו להיזהר ולהישמר.