(צילום: דוב לענטשעווסקי - 'א בליק')
אאא

האדמו"ר מטאהש התבטא במהלך השבוע האחרון בנוגע לנגיף ה'קורונה' ואמר כי הסיבה להתפרצות הנגיף היא בגלל שאנשים מזלזלים בכבודם של בתי המדרש ובתי הכנסת.

האדמו"ר שנשא דברי חיזוק לחסידיו ציין, כי בעל ה'תוספות יו"ט כותב באחד מספריו בנוגע למגיפה קשה שהתפרצה בשנת ת"ח, כי הדבר נבע מכך שלא נהגו כבוד בבתי הכנסת ובבתי המדרש, ולכן הדרך לבטל את הגזירה הנוראה של נגיף ה'קורונה', עלינו להקפיד להתנהג בכבוד ולא לדבר בשעת התפילה בבית הכנסת.

עוד הוסיף הרבי וקרא לחסידיו, כי "היות אנו נכנסנו כעת ממש לחודש אדר, שהוא חודש השמחה, זה בדיוק הזמן המתאים להעניק לקב"ה את הכבוד הראוי ב'בית מקדש מעט זה' - בתי הכנסת והמדרש באמצעות לימוד התורה והתחזקות בתפילה".

לסיום, קרא האדמו"ר להיזהר מאד שלא לדבר בשעת התפילה, משום שהדבר מעכב את התפילות מלהגיע לשמים, וכשאחד שמתפלל בציבור מדבר, הוא גורם לכך שחס וחלילה התפילות של כלל המתפללים נעצרות. "אני יעשה מי שברך מיוחד לכל מי שלא ידבר בשעת התפילה" סיים הרבי את דבריו בהבטחה.