אאא

פרסום ראשון ב'כיכר השבת': אחד המאבטחים, היושבים דרך קבע על יד ביתו של שר הבריאות יעקב ליצמן, קיבל הוראה לעדכן אותו בהתפתחויות של 'הקורונה', במהלך השבת. 

השר יעקב ליצמן עודכן במהלך השבת בהתפתחות בנושא ואף פעל בהוראת רב לאחר שמאבטח נשלח לנקוש על דלת ביתו בעזרת תורה בירושלים.

מיד שנודע על התיירים מדרום קוריאה שיש חשש שהדביקו עשרות ישראלים, בנוהל שנקבע מראש הגיע מאבטח גוי לעדכן את השר, ולאחר מכן השר נתן הוראה כיצד לפעול וזאת לאחר התייעצות עם מורה הוראה בשכונת מגוריו בירושלים. 

מקורביו של השר אישרו את הפרטים ואמרו כי אין זו הפעם הראשונה שהשר מתעדכן בשבת על ידי מאבטחים גויים בדבר התפתחויות המתרחשות בשבת ויש בהם חשש פיקוח נפש.