אאא

רבה של ירושלים, הגאון ר' אריה שטרן, ערך סיור כמנהגו מידי שנה סמוך לכניסת השבת הקצרה בשנה בשוק "מחנה יהודה".

הרב  שטרן עבר בשוק, כדי לעמוד מקרוב על סגירת הדוכנים שעה לפני כניסת השבת ולברך את הסוחרים ש"בזכות שמירת השבת תהא פרנסתם בהרחבה".

היו שביקשו שבעת הזו הרגישה בענייני השבת הרב אולי ימתין מעט, אך הרב ענה ש"על השבת לא עושים חשבונות", ואכן הסוחרים קיבלו את רבה של ירושלים בכבוד גדול וחיכו לו מחוץ לבסטות לקבל את ברכתו, ואכן, על אף כניסת השבת המוקדמת , שוק מחנה יהודה היה סגור השבוע מוקדם מהצפוי.