אאא

בסוף פרשתנו מסופר על עקידת יצחק. אירוע מסעיר ומכונן בתולדות אומתנו. בעצם זה אירוע שכמעט ונשחט העם היהודי כולו (קרי: יצחק אבינו בנו יחידו וממשיך דרכו של אברהם אבינו) על מזבח ה'. ואמנם בפועל אברהם לא זבח את יצחק באותו מעמד אבל חז"ל מספרים שפרחה נשמתו של יצחק מרוב דביקות ואח"כ קם לתחיה עם נשמה חדשה. גם שרה אמנו נפטרה בעקבות מעמד העקידה (כמסופר ברש"י של שבוע הבא בתחילת הפרשה).

ניסיון העקידה הוא הניסיון העשירי שה' מנסה את אברהם אבינו. ולא שאני מטיל ספק ופקפוק בגודל הניסיון של אברהם אבינו... אבל כמעט לא מוזכר בשום מקום בחז"ל שזה היה ניסיון גם עבור יצחק.

מוזר! הלא כן?

יצחק הולך בשמחה לעקידה של עצמו. ובדרך הוא עוד עוזר לאבא שלו לסחוב את העצים שאתם הוא הולך לערוך את האש על המוקד. ורגע לפני שאברהם שוחט אותו יצחק מבקש שיקשור אותו הדק היטב כדי שלא יזוז בשעת השחיטה...

ואמנם אנו בני ישראל "חוגגים" את עקידת יצחק עד עצם היום הזה. כל שנה אנו מזכירים את אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח ומייחלים לשנה טובה בזכות זה. בנוסח התפלה דראש השנה בזכרונות "ותראה לפניך עקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח לעשות רצונך בלבב שלם... ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור ברוך אתה ה' זוכר הברית".

אז למה כמעט ולא מציינים שזהו ניסיון של יצחק?

כמעט אמרתי, כי רש"י כן מציין זאת כניסיון של יצחק.

וכך מספר לנו רש"י מספר לנו בתחילת פרשת העקידה "ויהי אחר הדברים האלה והאלקים ניסה את אברהם..." אחרי איזה דברים? ישמעאל התגאה (הִסְתַּלְבֶּט. בלע"ז) על יצחק וטען כלפיו אני ראוי ממך כי אני עשיתי ברית מילה בגיל 13. יכולתי להתנגד והסכמתי מעצמי. אתה לעומתי לא יכולת להתנגד כי מלו בגיל 8 ימים... השיב לו יצחק: "אתה מיראני באבר אחד", אני מוכן למות כל כולי על קידוש ה'. לאחרי זה הגיע הניסיון ליצחק.

מספר תמיהות יש בסיפור זה:

א. ישמעאל ה"פרא אדם" הלזה, ארכי רוצח, ש"ידו בכל ויד כל בו" מתפאר על יצחק. למה בכלל צריך לענות לו?

ב. וגם אם צריך לענות לו, למה יצחק קופץ ישר למות על קידוש ה'. הרי גם אם יצחק יהיה מוכן לחתוך זרת, אגודל, זרוע, רגל... גם זה יהיה הוכחה שהוא משובח ומפואר מישמעאל. למה יצחק מטפס לראש ואומר שהוא מוכן לפשוט את צאוורו למיתה?

ג. מזה שיצחק צריך לענות לו משמע שטענתו נכונה. הברית מילה של ישמעאל היתה מתוך מודעות עצמית, מוכנות והקרבה עצמית גדולה יותר משל יצחק. למה באמת ציוה ה' לעשות את הברית ליצחק בגיל 8 ימים. שיעשה את הברית בגיל 13 שנים ונחסוך את כל המתיחה של פרשיית העקידה? ובל נשכח שבעקבות ניסיון זה שרה אמנו נפטרה. כמה קשה וכמה חבל... אז למה לא לעשות את הברית מילה בגיל 13? אז יצחק יהיה בריא יותר וכשיר מבחינה פיזית! אז יצחק יעשה את המצוה החשובה הזו מתוך מודעות! ובכלל, הרי כל המצוות חייבים לעשות מגיל 13. ומה נשתנתה ברית מילה?

ד. אם כבר לחוצים לעשות את הברית כמה שיותר מהר, למה מחכים ליום השמיני? למה לא עושים את הברית ביום הלידה עצמו?

היה חסיד שחי ברוסיה הסובייטית-קומוניסטית של סטאלין. קראו לו ר' הירש'ל נוטיק. הוא זכה לצאת עם כל משפחתו מרוסיה בשנות היודי"ם (שנות ה-50 של המאה הקודמת) לאחרי עשרות שנים של חירוף נפש על היהדות ברוסיה.

יהודי יוצא מרוסיה בשנים ההם עם משפחה שלימה של ילדים יראי שמים, זה לא דבר של מה בכך. איך יתכן לשמור על תורה ומצוות כאשר על כל צעד ושעל נמצאים סוכני חרש של הק.ג.ב... ועוד לגדל דור של ילדים על חינוך שכזה. היתכן??? כמעט שלא יאומן...

ר' משה פיינשטיין שבעצמו נולד ברוסיה וטעם בעצמו מנחת זרועם של הרשעים הללו התרגש מאוד מהענין וביקש מהרבי מליובאוויטש שישלח את ר' הירש'ל נוטיק לבקר אצלו.

כשהגיע הרגע המיוחל שאל ר' משה פיינשטיין את ר' הירש'ל: איך הצלחתם? מנין היה לכם הכח? איך היה לכם העוז לשמור על התורה ומצוות עד כדי קוצו של יו"ד?

ענה ר' הירש'ל נוטיק בשיא הפשטות: "מיר געהאט א ברירה"? (תרגום: וכי היה לנו ברירה?)

זה הסוד של העם היהודי. יהודים אנו! יהודים נולדנו, ויהודים נשאר! אין לנו ברירה אחרת!

מאיפה קיבלנו את העוצמה הזו? ברית מילה בגיל 8 ימים!

יהודי נולד לא מתחילים לשאול אותו אתה מוכן שנעשה לך ברית? לא מציגים בפניו נתונים: תדע לך שזה בלתי הפיך. הפרופיל הצבאי שלך יעמוד על 97 כי עברת ניתוח לכריתת הערלה. לא מתייעצים עם התינוק האם נראה לו כל הסיפור הזה? וגם לא עושים לו הרדמה... לא מסבירים מה המשמעות של המצוה... פשוט תופסים וחותכים בבשר החי...

ככה יהודי מתחיל את החיים שלו. ועל זה נאמר "אשרי העם שככה לו" "ואומר לך בדמייך חיי".

יהודי יוצא לקרב החיים קרב מול עולם מלא תאוות וחומר אידאות וקונספירציות עם זריקת מסירות נפש. בלי שאלות למה... ואם תשאל נענה: ככה. כך רצה ה'.

וזה מה שענה יצחק לישמעאל. אתה חכמולוג גדול. אתה הבנת לקראת מה אתה הולך. אתה הסכמת שיעשו לך ברית מילה. אוקיי. עכשיו נראה אותך מסכים למסור את חייך לה'. אתה חי על חרבך. מלסטם את הבריות וזה אוּמַנוּתּך. נראה אותך מניח את חרבך-חייך לכבוד ה'. זה כבר לא... את זה אתה לא מוכן למסור לה'...

אני לא הסכמתי שיעשו לי ברית... ובכ"ז עשו לי... זהו נגמר... זה בלתי הפיך... "עברי אנכי" "יהודי אני" ואין לי ברירה אחרת... לא שאלו אותי ולכן אני לא שואל את עצמי האם אני מסכים למות על קידוש ה'... פשוט אין לי ברירה. אם זה מה שה' רוצה זה מה שאעשה.

לכן יצחק טיפס למקום הכי גבוה. הוא לא רצה רק להִסתַּלְבֶט על ישמעאל שהוא מוכן למסור נפש באופן נעלה ממנו. הוא רצה בעיקר להדגיש לישמעאל שהברית מילה שעשו לו בגיל 8 ימים זה תמצית נקודת הברית. קשר עם הקב"ה מעל ההיגיון, קשר תת-מודע שגם תינוק הכי פעוט יכול ליכנס לתוכו. קשר כזה שלא צריך אפילו לשאול ולבקש את הסכמת התינוק. זה קשר בלתי הפיך ובלתי ניתן לפירוק... קשר נצחי באלוקי הנצח.

לכן הברית היא ביום השמיני כי 8 מסמל את מה שמעל ההיגיון ומעל הטבע. העולם המוגבל נברא בשבעה ימים. הקשר להקב"ה הוא קשר לא מוגבל, קשר על טבעי, קשר על שכלי. היום השמיני זה היום שהוקם המשכן. היום השמיני זה יום הכיפורים (ע"פ המשנה בריש יומא "שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין את הכהן הגדול"). היום השמיני הוא יום שמחת תורה. חנוכה הוא חג של מסירות נפש לא מובנת ולא הגיונית... ולכן גם שמונה ימים. זה היום השמיני למילה. לכן הברית מילה ביום השמיני מעל הטבע וההיגיון דוחה שבת היום השביעי הטבע וההיגיון...

ישמעאל עשה קצת מסירות נפש (ברית מילה) בשביל לירש את אברהם בבוא העת. זה ניצול ציני של הגדרת מסירות נפש בשביל אינטרסים צרים... זה הפתיח לחיי הישמעאלי הממוצע.

יצחק לעומתו עשה את הברית מילה בגיל הינקות. מסירות נפש קטנה בתחילת החיים וללא שום אינטרסים זה הפתיח לחיי היהודי, לחיים של קידוש ה' ובמקרה הצורך גם (ל"ע ולא על אף אחד מעם ישראל) למות על קידוש ה'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

סיפר החסיד ר' מנדל פוטרפאס: כשהייתי בסיביר בעוון הפצת תורה ברוסיה פגשתי קוזאק ששירת כחייל בצבאו של הצאר וכאשר הקומוניסטים השתלטו על רוסיה הם הרגו חלק ניכר מהקוזאקים וחלקם שלחו לסיביר. שאלתי אותו, סיפר ר' מנדל: הקוזאקים ידועים בהיסטוריה הרוסית כאבירי לב המוכנים למות למען הצאר, כיצד מחכנים אותם להיות קוזאקים?

הקוזאק סיפר לי: לוקחים ילדים מגיל 0. ומצמידים להם סוס. הילד גודל עם הסוס. וביחד הם לומדים שתפקידם להיות נאמנים לצאר, לחיות ולמות למענו. סיים הקוזאק ואמר: הקומוניסטים הרגו את אשתי וילדי ולא בכיתי. כאשר הרגו את הסוס שלי אז בכיתי.

סיים ר' מנדל ואמר:

כדי להיות קוזאק צריך להתחיל מגיל 0!

כדי להיות יהודי נאמן צריך להתחיל מגיל 0!

זה סוד "למנצח על השמינית" כדרשת חז"ל "על המילה שניתנה בשמינית".

שבת שלום.

המוהל מ. ישראלי