אאא

לקראת 'זמן אלול' בעולם הישיבות • פרק א': עשרות אלפי עמלי התורה, תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, נמצאים בימים אלו בעיצומם של ימי בין הזמנים, ואוגרים כוחות לקראת 'זמן אלול', שיחל ביום ראשון א' באלול.

בעוד חלק מבני הישיבות נהנים מקעמפים, טיולים ושאר אטרקציות, הן מצד הישיבה והן מצד המשפחה, בישיבות נערכים במלוא המרץ לקראת הזמן החדש, בשורת מינויים חדשים והיערכות נרחבת.

'כיכר השבת' עם כל מה שחדש לקראת 'זמן אלול':

• בישיבת 'עטרת ישראל', הוחלט כי לאור הביקוש מצד הבחורים לשמוע שיעורים מראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, ב'זמן אלול' ימסור הגרב"מ שיעור יומי משותף לשיעור א' ושיעור ב'.

• המשגיח הגאון רבי שלום לבין, עוזב במפתיע את ישיבת 'שערי תבונה' הגדולה שבראשות הגר"א חדד באלעד, וישמש כמשגיח בישיבה החדשה של הגר"י בן עמרם, בגבעת שאול בירושלים.

לראשות הישיבה החדשה מונה הגאון רבי אפרים רוב, שימשיך לשמש בנוסף גם כר''מ בישיבת מיר ברכפלד. 

• הגאון רבי אברהם ישעיה וינמן, ראש כולל 'כבוד חכמים', מחשובי האברכים בכולל 'בית הלל' בבני ברק ומבוגריה החשובים של ישיבת 'בית מתתיהו', מונה לר"מ שיעור ג' בישיבה לצעירים של הגאון רבי זבולון כהנא בפתח תקווה. 

• המשגיח הגאון רבי ברוך מרדכי רוט, ששימש כמשגיח בישיבות 'עטרת ישראל' ו'ברית יעקב', מונה למשגיח בישיבת 'אש התלמוד' של הגאון רבי אריאל וילנסקי

• המשגיח הגאון רבי דורון דוד גולד יסיים את תפקידו בישיבת 'רבינו חיים עוזר' ויישאר משגיח בישיבת 'דרך חכמה'.

• הגאון רבי יוסף גולדשטיין, חתנו של הגר"ח קרלנשטיין זצ"ל ותלמידו של ר"י חברון הגר"ד כהן, מונה לר"מ בישיבתו החדשה של הגר"נ קפלן בירושלים.

• משגיח ישיבת 'בית שמעיה', הגאון רבי שמואל שטרנפלד, יעזוב את הישיבה החל מ'זמן אלול' וזאת לאחר שנים ארוכות בתפקיד.

פוניבז' מקימה חדר אוכל חדש

חידוש נוסף ומשמעותי בעולם התורה לקראת 'זמן אלול', מגיע מ"אם הישיבות", ישיבת פוניבז', אליה התקבלו 270 בחורים לשיעור א' - מספר שיא לעומת שנים קודמות, וזאת בתום ישיבת צוות מיוחדת שנערכה בראשות ראשי הישיבה הגר"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן.

עם קבלת הבחורים החדשים, החלו להיערך בישיבה לאכלוסם ב'זמן אלול', כאשר ישנו מחסור עצום במקומות לינה ואכילה, עוד לפני הגעתם של הבחורים החדשים. 

בעקבות כך הוחלט בהוראת נשיא הישיבה הגר"א כהנמן על בניית חדר אוכל חדש בן 750 מקומות על גג בניין 'אהל יעקב' ברחוב הלפרין בשיפולי גבעת הישיבה, כאשר גשר מיוחד יחבר את חדר האוכל החדש לגבעת הישיבה.

בנוסף הוחלט כי הישיבה תשכור קומת פנימיה נוספת מ'ישיבת חכמי לובלין' שברחוב וילקומירר הסמוך לגבעת הישיבה.

יצויין כי בשנים האחרונות, התפתחו עימותים ב'זמן אלול' בין שני הפלגים בפוניבז', וזאת על רקע הצפיפות הגדולה עם הגעת תלמידים חדשים. כעת מקווים בישיבה כי עקב ההיערכות המוקדמת שנעשתה אחר התייעצות עם ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, יצליחו לפתוח את 'זמן אלול' בצורה שקטה ורגועה.