אאא

זמני כניסת צום י"ז בתמוז נדחה, תשע"ט

הצום התחיל עם עלות השחר ומסתיים בצאת הכוכבים.

בארץ:

ירושלים:  יציאת הצום: 20:08

תל אביב: יציאת הצום: 20:11

אלעד: יציאת הצום: 20:10

בית שמש: יציאת הצום: 20:09

מודיעין עילית: יציאת הצום: 20:10

חיפה: יציאת הצום: 20:12

צפת: יציאת הצום: 20:10

באר שבע: יציאת הצום: 20:09

בעולם:

ניו יורק: יציאת הצום: 20:57

לונדון: יציאת הצום: 21:53

פריז: יציאת הצום: 22:27

אומן: יציאת הצום: 21:35