אאא

אמש (ראשון), נערך בחסידות סאטמר, כינוס 'דולה ומשקה', בו השתתפו אלפי בחורי החסידות, כאשר מטרת הכינוס, כדי להבהיר לצעירי החסידות את דעתם של אדמו"רי סאטמר זצוק"ל, בכל הנוגע ליחס למדינת ישראל ולציונות.

בפתח הכינוס נאמו כמה מאנשי החינוך של החסידות, לאחר מכן החל האדמו"ר מוהר"א בנאומו, כאשר הוא מפרט בפני חסידיו את שיטת האדמו"רים זצוק"ל מסאטמר, ביחס לציונות ולמדינת ישראל, אותה כינה 'הגלות בעצמה', ועל האיסור לדבריו לעשות כל פעולה בעניין הגאולה, משום שלדבריו זהו עניין ששייך רק להשם יתברך.

לאחר מכן, עבר האדמו"ר לדבר על האופן בו צריך להתנהג חסיד סאטמר, ברוחניות ובגשמיות.

האדמו"ר כינה בדבריו את בחורי החסידות, כמי שהולכים עם החותם של הכהן הגדול, ולכן ביקש שיתנהגו בהכנעה ובענווה כלפי מי שמבוגר מהם.

עוד ציין האדמו"ר את עניין לימוד התורה, בכך שזה הצורך האמיתי של נשמתו של האדם, הרבה יותר מהצורך הגופני-הגשמי, ומי שיקפיד על לימוד התורה, יוכל להתגבר בקלות על התאוות.

כאן עבר האדמו"ר להזהיר את בחורי החסידות, לבל יעלו לארץ ישראל, אפילו למטרת לימוד תורה, לדבריו, ההפקרות בארץ הקודש, מביאה לאחר מכן לחורבן רוחני.

לאחר מכן הוסיף האדמו"ר עוד שורה של תקנות, עליהם ביקש להקפיד, בהם לימוד ספר חסידי בכל ערב חג, לימוד ספר מוסר בכל יום, והליכה למקווה מידי בוקר.

יש לציין שהכינוס נערך דווקא בתאריך כ' בסיוון, בו מציינים בחסידות, את יום ההיווסדות של קרן ההצלה המיוחד, שמעניק מידי שנה, סכומי כסף גדולים למוסדות, שלא לוקחים תקציבים ממדינת ישראל, אותם מכנים בסאטמר, 'מוסדות על טהרת הקודש'.