אאא

משגיח ישיבת 'מיר' הגאון רבי אהרן חדש שאושפז בחודש האחרון בבית החולים שערי צדק בירושלים לאחר הרעה במצבו, שוחרר בסוף השבוע לביתו בשכונת בית ישראל.

המשגיח אושפז בשבועות האחרונים והיה מחובר לחמצן בשל הרעה במצבו הבריאותי. המשגיח שעבר את גיל ה-90 המשיך גם בבית החולים למסור ועד מוסרי לתלמידיו ממיטת חוליו.

בשבת האחרונה הובל המשגיח כשהוא על כיסא גלגלים לתפילות וסעודות השבת בישיבה.

את סעודת ליל שבת סעד המשגיח עם תלמידי הישיבה בחדר האוכל תוך שהוא מדבר דברי חיזוק למאות מתלמידי הישיבה.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור הגאון רבי אהרן בן צביה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

בתוך כך, ל'כיכר השבת' נודע כי האסיר המשוחרר שלום מרדכי רובשקין הוזמן לסעוד עם תלמידי ישיבת 'מיר' החסידיים בחדר האוכל יחד עם ראש החבורה הגאון רבי אברהם ישעיהו פרקוביץ'.