בכורות, דף כ"ח: הדף היומי - ב-10 דקות וב-5 שפות
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת בכורות, דף כ"ח - בעברית:    

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - באידיש:     

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - באנגלית:    

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - בצרפתית:     

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - בספרדית: