אאא

מסכת בכורות, דף כ"ח - בעברית:    

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - באידיש:     

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - באנגלית:    

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - בצרפתית:     

 

מסכת בכורות, דף כ"ח - בספרדית: