אאא

תושבים ספרדים מהעיר בני ברק, אשר קיבלו בשר בקר בחלוקות 'קמחא דפסחא', הפנו שאלה לרבנים, האם מותר להם להשתמש בבשר שנשחט בכשרות אשכנזית, כמו בד"צ 'העדה החרדית'.

כידוע, האשכנזים אינם מקפידים להחמיר בשחיטת בקר כדעת ה'בית יוסף', אשר על כן הספרדים נמנעים מלאכול בשר בקר שלא נשחט לפי החומרות של ה'בית יוסף'.

במענה הלכתי לשואלים, הגאונים רבי נתן מחפוד ורבי מסעוד בן שמעון פסקו באופן תקדימי כי אף שאין לספרדים לסמוך ולקנות בקר של 'העדה החרדית', הרי שאם משפחות בני תורה שאין ידם משגת קיבלו בשר זה, מותר להם לאכול את הבשר ללא חשש.