הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות • האזינו
(הדף היומי ב-10 דקות)

מסכת חולין, דף קל"ז - בעברית:      

 

מסכת חולין, דף קל"ז - באידיש:      

 

מסכת חולין, דף קל"ז - באנגלית:       

 

מסכת חולין, דף קל"ז - בצרפתית:      

 

מסכת חולין, דף קל"ז - בספרדית: