אאא

סמוך להקמת המדינה חוקק חוק גיוס חובה ולצדו חוק 'תורתו אומנותו' הנותן פטור משירות צבאי לבני הישיבות, או פטור מטעמים סוציאלים אחרים, ההסדר היה שבני הישיבות מתייצבים בלשכת הגיוס ומקבלים דיחוי מיידי לפי כללים שונים.

כך גם נהג הגאון רבי יוסף שלום אלישיב - בכ"ב חשון תש"ט (24/11/1948) הוא התייצב בלשכת הגיוס בירושלים, וקיבל פטור משירות בצבא.

התעודה שמוצעת למכירה פומבית על ידי בית המכירות 'גנזים' העוסק רבות בכתבי יד וספרים של גדולי ישראל, כוללת את פרטיו האישיים של הרב אלישיב, שנת לידה, גובה, מצב משפחתי, ילדים, כתובת מגורים, מקצוע, מקום עבודה וסיבת שיחרורו וכו' עם תמונתו (בגיל 38) וחתימת ידו המלאה.

צפו במסמך הנדיר: