אאא

פרסום ראשון: לקראת הבחירות ביישוב טלז סטון על ראשות המועצה, מתלהט הקרב בין יצחק רביץ שקיבל את תמיכתם של גדולי ישראל למועמד יענקי פלאי. ל'כיכר השבת' הגיע מכתבו של פלאי לוועדת הבחירות נגד רביץ בטענה כי "הוא משתמש בנכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים של המועצה לקידום תעמולת הבחירות האישית שלו".

פלאי מפרט במכתבו כי "ביום שישי כב' כסלו(30.11.18) פורסמה ב'קהילתון' (מקומון המחולק לתושבים בסופי השבוע) וברשתות החברתיות, מודעה המפרטת את פועלו הציבורי "העצום" של מר רביץ לקידום "תנופת ההתחדשות" בקריה (בתקופה הארוכה בת 7 הימים בה הוא משמש כראש המועצה הזמני). על המודעה מתנוססת תמונתו של המועמד ולצידה הכיתוב: 'מועצת קריית יערים, עובדים בשבילכם!'.

"תוכן המודעה הזמין את תושבי הקריה להיות "שותפים לעשייה" ולפנות למשרדי המועצה בשאלות, הצעות ייעול וסדר, וקריאות לשיפור איכות החיים ביישוב. למותר לציין כי כתובת הדוא"ל, הדואר, ומספרי הטלפון והפקס הם של משרדי המועצה. ועוד; חזותה הכללית של המודעה, הגם שאינה כוללת את הסמל הרשמי של המועצה, עושה רושם של מודעה רשמית מטעם המועצה. זאת באמצעות שימוש בצורה ובצבעים הנחזים כסמל הרשמי של המועצה".

לדברי פלאי, "נוסח המודעה הקורא לתושבים לבוא בפניות למועמד באמצעות שימוש במשאביה האנושיים והפיסיים של המועצה ( מכשירי הפקס הטלפון והמחשב, ושירותי הפקידות והלשכה) מהווה שימוש שלא כדין במשאביה של המועצה לצרכי תעמולת בחירות והפרה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים של הוראת סעיף 2א לחוק דרכי תעמולה".

פלאי כותב כי "ראש המועצה הזמני לא רק מתהדר בנוצות לא לו, שעה שהוא רותם את פעילותה החיובית של המועצה לטובת קמפיין הבחירות שלו (כשהוא יושב על כסאו הזמני כשבועיים ימיים בלבד). אלא משתמש בעובדי המועצה ובמשאביה הממשיים והלא ממשיים לקידום מטרותיו הפוליטיות ולהעצמת כוחה של תעמולת הבחירות האישית שלו".

בשל כך הוא כותב לסיום: "אנו מבקשים מוועדת הבחירות ליתן צו האוסר על ראש המועצה הזמני מר יצחק רביץ להמשיך ולהשתמש במשאביה הממשיים והבלתי ממשיים של הרשות לקידום תעמולת הבחירות שלו".

יצוין כי יצחק רביץ קיבל את תמיכתם הרשמית של גדולי התורה של דגל התורה וש"ס לקראת התמודדותו לתפקיד.

עוד יצוין כי בהחלטת הביניים שכתב השופט בתגובה לעתירה אמר השופט כי לא הוצגו בפניו ראיות והעתקי פניות למשיב (רביץ) וכן לא הבין מדוע השתהו עם העתירה עד עכשיו.

בסביבת רביץ הגיבו ל'כיכר השבת' כי "מדובר בעתירה קנטרנית. כפי הידוע לנו עד כה לא הוגשו בפני השופט החומרים שהוא ביקש, הדבר היחיד שעומד כעת בראש מעיניו של יצחק רביץ הוא לפעול ולעשות למען התושבים".