אאא

חברי הכנסת של 'דגל התורה" הצפינו אמש (ראשון) לצפת לחגוג את ניצחונו של שוקי אוחנה שנתמך על ידי המפלגה. במהלך הכינוס בו השתתף ראש העיר הנכנס שוקי אוחנה נאמר במסר של תקווה לשיתוף פעולה: "אנשים מגיעים לתפקיד ומקבלים את חטא היוהרה". כאשר נקבו בשמו של ראש העיר חיפה יונה יהב.

תחילה נשא דברים ח"כ משה גפני תוך שהוא שולח מסרים של פיוס לציבור החסידים בעיר: "הייתה אמירה שהתפרשה לא נכון. אנחנו חיים יחד רוצים כולנו בצפת גדולה של תורה וחסידות. כולנו מעוניינים בזה. לפני שבועיים הייתה שאלה מי הוא ראש עיר חרדי, מה נקרא נציג חרדי, אמרנו נציג חרדי זה מי שגדולי התורה אומרים להצביע עבורו. מכיוון שאמרו להצביע עבור שוקי אוחנה אז הוא... נהיה חרדי".

"אני מבקש לומר: אין החלטה על ירושלים כהחלטה על צפת"., אמר גפני והוסיף: "אין דין של מי שנמצא במקום מסוים כדין של מי שנמצא במקום אחר, אין דינה של צפת כדינה של ירושלים כמו שזה לא דינה של בית שמש".

 נאומיהם של מקלב ואשר

ח"כ אורי מקלב נשא אף הוא דברים: "במבחן התוצאה הוכח שכל הערכויות וכל מה שאמרנו אמת לאמיתה בצורה מדויקת. על אף שאולי לקינו קצת בהסברה, אך נקטנו באופן חיובי גם בתעמולה וגם בהסברה תמיד עם האמת כמו שהיא, בלי להרחיב אותה, מי שרצה לדעת ומי שיודע היום - נאבקנו על האמת".

ח"כ יעקב אשר אמר: "אצלנו השיקולים אלו שיקולי תורה ששוקלים אותם גדולי תורה ובראשם מרנן ורבנן מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה שהסוגיא הזאת הייתה מונחת על פתחו וכתפיו. אנחנו סומכים על זקני העדה לא מתרשמים מתעמולה ולא מרווח והישג".

"אנשים מגיעים לתפקיד מקבלים את חטא היוהרה. אני מסתכל לכיוון חיפה יונה יהב היה חבר שלנו כנראה משהו בבסיס שלו לא הכירו אותו, ופה אנחנו מרגישים כי יש שותפות אמיתי נעמוד לצדך. תנסה אותנו, אנחנו עובדים עם ראש עיר בכל ועדה, בכל בעיה ובכל דיון שיש".