אאא

עוזיה צדוק שר "כוכב מאיר"

יעקב שוואקי שר "מרן שלי"

דוד חיאק שר "עולם ללא ירח"

אבי בן ישראל שר "מי יורה דעה"

שאול חיון שר "חזור אלינו רבינו"

 יחיאל נהרי שר "מרן אור עינינו"

יזהר שאבי שר "שמע קולו"

כפיר ואריה פרטוש שרים "אליך מרן"