אאא

נשים שיוצאות לפעולה רוחנית למען עם ישראל עלולות להתפס בימים אלו כ"ליברליות". מתברר שבארצנו הקטנטונת יש מי שסבור שאם אשה יוצאת לפעולה, היא "ליברלית", מין מילת גנאי.

סביר להניח שמי שחושש מהליברליות הזו לא מכיר את ההסטוריה של עם ישראל ולא פתח אף פעם חומש או דף גמרא. אחרת קשה להבין איך יהודיות שקוראות לאהבת חינם ולהתאחדות בעקבות רצח בעליהן, נחשדות כפועלות ממניעים "ליברליים". כי אם קריאה רוחנית שכזו היא "ליברלית", מתברר שנשים יוצאות לפעולות ליברליות מאז ימי אברהם אבינו.

עוד בנושא:

שרה אמנו היא ה"ליברלית" הראשונה על פי אמות מידה אלו. כאשר היא רואה את בן צרתה מצחק, עוסק בשלושת העבירות החמורות ומנסה להרוג את בנה (רש"י) ובעלה לא עושה מאומה למנוע זאת, היא אומרת לו "גרש את בן האמה הזו". אברהם? הדבר רע בעיניו, אבל הקב"ה בכבודו ובעצמו אומר לאברהם לשמוע בקול שרה. כך דאגה שרה לקיומו של עם ישראל.

כלתה, רבקה, גם היא היתה "ליברלית". כשהבינה שבעלה עומד למסור את הברכות לבנה הרשע, ומדובר בברכות שנאמרות בראש הקודש ולא ניתן יהיה לבטלן (רמב"ן), היא גם יוצאת לפעולה. כך היא דואגת שיהיה זה יעקב שיקבל את הברכות, ועם ישראל הוא שהופך למבורך בזכותה.

כל נשות עם ישראל גם יחד היו "ליברליות", כאשר החליטו ביחד על פעולה מונעת. "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים" (סוטה יא), כולן יחד התאמצו למרות השיעבוד לדאוג לרווחת בעליהן כדי להקים את הדורות הבאים של עם ישראל. שכרן הוכר כאשר הכיור במשכן הוכן מה"מראות הצובאות" בהן הסתכלו כדי להתייפות לפני בעליהן. אבל היי, בשביל הדור שלנו זה כנראה "ליברלי" מדי.

ממשיכה הגמרא שם ומספרת על מרים הנביאה ה"ליברלית", שהיא זו שבזכותה נולד משה רבינו, מושיען של ישראל. כאשר אביה התגרש מאמה, ובעקבותיו התגרשו כל בני ישראל מנשותיהם, היא אומרת לאביה (שם יב.) "אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות, פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתה בעוה"ז ולעוה"ב פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת". האב שיודע שבתו צודקת, חוזר לאשתו ובנס נולד משה.

קשה לי לדמיין איזו ביקורת על היותן "ליברליות" היו בנות צלופחד מקבלות, לאחר שזכו שעל ידן התחדשה הלכה לעם ישראל; איזה ביקורת עזה היתה מקבלת אשת און בן פלת על הדרכים בהן נקטה כדי למנוע מבעלה להצטרף לקרח ועדתו; או איך היתה מנודה יעל, אשת חבר הקיני, על ה"ליברליות" שלה שבזכותה נהרג סיסרא, שר צבא יבין, הצורר את עם ישראל.

כי ככה אנחנו, הנשים ההולכות בדרך אמותינו. קוראות להתחזקות במעשים טובים, מתאספות לערבי התעוררות, מקבלות על עצמנו קבלות שונות משמירת הלשון ועד צניעות וכן, שומו שמיים, קוראות גם לאהבת חינם מצד כל עם ישראל. כאלה אנחנו, "ליברליות". ומי שלא מוצא חן בעיניו, שימצא לו תורה אחרת להתגדר בה.