אאא

אבל הערבים האלה, העלוקות, התולעים האלה, אלה שלא משרתים בצבא, הערבים האלו נהנים מהקדמה שהביאה להם המדינה, הביאה להם כבישים שנבנו, הם צורכים את החשמל, את המים, את שירותי הנקיון, רחובותיהם סלולים ומערכת החינוך החשוכה הפרמיטיבית שלהם ממומנת על ידי המדינה.

הערבים האלו מיוצגים בכנסת על ידי שותפיהם שלא טובים מהם לאמונות הקיצוניות, הם מקדשים עצמות, הם מקדשים שטויות. הם משתמשים בשדות התעופה שלנו, בדרכם להפיץ את שנאתם למדינה בכל ארצות העולם וכל ישותם והויתם לא היתה יכולה להתקיים, אלמלא המדינה הסובלנית, הטפשית הזאת, היתה מחזיקה אותם בחיים.

במוחם שטוף השנאה המפעפעת נגד כל משהו ישראלי, הם מפיצים את שנאתם באמצעו שרפת דגל ישראל ביום העצמאות.

ואנחנו מתבוננים ושותקים. כי אנחנו אומרים "הם כאלה", זאת אמונתם, זה כאילו הקטע שלהם אבל עד מתי ננהג בהם בסובלנות ובסלחנות שכזו? עד מתי ניתן להם לבזות את הערכים הישראלים שלנו, של כולנו. מתי נבין שאנחנו צריכים לכלוא אותם בשכונותיהם, לנתק אותם מצינור החמצן של הקידמה, להותיר אותם לבד, בעליבותם ובשנאתם.

תפסיקו לנקות להם את הרחובות, כבו להם את החשמל, נתקו להם את המים, הבה נוותר על המיסים שהם משלמים ובדר"כ לא משלמים. אין בהם כל תועלת! הם לא מייצרים כלום, הם לא תורמים כלום,

הם פרזיטים מן הסוג הגרוע ביותר.

מצידי, אם זה היה ריאלי, הייתי אורז את כולם בחבילה אחת ומשלח אותם לאחיהם הפרימיטיבים בחצרות עיראק החשוכות, ובירדן ובכל המקומות ששם הם צריכים לחיות שהערבים יטפלו בהם.

שם יגורו בחשכת ימי הביינים או כאן, סגורים בחומותיהם ללא כל קשר למדינת ישראל. ואז, שישרפו להם דגלים כרצונם, שיבזו את שם חילי צה"ל כרצונם ושיניחו לנו.

סוף-סוף שיניחו לנו לקיים מדינה מודרנית, ערכית, נטולת אורח החיים המעוות שלהם. יש לנו ארץ אחת, ובארץ הזאת צריכים לגור אוהבי הארץ. אין לנו ארץ בשבילם.

לא ככה גבי?