אאא

היו תקופות והיו מקומות ואנשים שונים, שחששו מפני העתיד בעת ביאת המשיח. צדיקים וחסידים בכו על חורבן בית המקדש והתפללו אל ה' שישלח לנו גואל צדק משיחו במהרה. אך תמיד היו פשוטי עם, בכל המובנים, שכל כך התרגלו לגלות כתולעת בחזרת. הם חשבו שלא יכול להיות טוב יותר מחצי הביצה שנתנו לילד הרעב לפני השינה, בלי כוס החלב מן הפרה הבודדה שבחצר וחששו להחליף את הרתמות של הסוס הכחוש שבאורווה. הם פחדו מביאת המשיח, כמגזירה נוראה שעלולה לשבש את השיגרה שלהם. אי אפשר להאשים אותם בחסרון אמונה, כי הם היו אנשים תמימים ומאמינים. אך הדלות והחולשה מביאים לעיתים אדם לחשוש מפני אבדן המעט שאין לו. איש עשיר יכול להרשות לעצמו להפסיד הון, כי יש לו די והותר. איש עני ודל, מפחד לאבד את הדלות, כי אין לו שום דבר מלבד הדלות. כאותו קשיש בעל שן קידמית אחת, שהסתיר אותה מפני הבריות משום עין הרע.

אנשים בריאים בנפשם ואיתנים ברוחם, אינם מפחדים מן העתיד אלא מקווים ומייחלים לגאולה וישועה. הם עושים כל השתדלות לשפר מצבם ואינם נופלים לזרועות היאוש.  האיש המאמין לא יושב בחיבוק ידים ואינו מביט בעננים הקודרים. "שומר רוח לא יזרע ורואה בעבים לא יקצור". אנשים בעלי עושר רוחני בונים וממשיכים וצומחים ומצמיחים. עליהם נאמר: "וברכתיך בכל אשר תעשה". אדם מאמין וזורע. עד כי התורה מזהירה אותנו "ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה וזכרת  וכו' כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל". דווקא כשאנו מצליחים, אסור לנו ליפול למלכודת "כוחי ועוצם ידי". מי שאינו עושה השתדלות, אינו זוכה לקיים את ה"וזכרת את ה' וכו' כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל".

כך זה באיש יחיד וכך עלול לקרות גם לציבור גדול. בימים כתיקונם, אין עניות בציבור. עוד אבנך ונבנית. אך בזמנים קשים, כשכל העולם נגדנו וכל רודפיה השיגוה בין המצרים, כפשוטם, בגזירות כלכליות ומשפטיות, השמים מתקדרים עבים. אויבי הדת מניפים את כל הגרזינים בבת אחת ובכלי המשחית שבידיהם, הם מבקשים לעקור תורה מישראל ולהכחיד את המשפחה החרדית. בימים כאלה, קיימת סכנה של נפילה לזרועות היאוש. היחיד והציבור שכל הזמן עסוק בשקו ואבלו, אין לבו פנוי אל החכמה והעצה והתבונה איך לצאת ממיצר אל המרחב.

"כל רודפי-י-ה השיגוה בין המצרים", ספרי החסידות פירשו את הפסוק במגילת איכה לטובה. מבקשי ה' יכולים להשיגו ולהתקרב אל ה' בימים אלה, כשמלך בשדה כביכול, באופן קל יותר. ברוחניות כמו גם בגשמיות אסור ליפול אל העצבות המשתקת כל יוזמה.

עלינו לזכור כי כל הגזירות נגד היהדות בתקופה האחרונה, מחילול קדושת הכותל המערבי; דרך גזל קצבאות הילדים; כולל גזירת ה"תארים האקדמאים" שחוסמת מקורות פרנסה עד הכבדת מיסים וארנוניות ושלילת הזכות להנחה לחסרי יכולת, בסיסמת "מיצוי כושר השתכרות"; גם גזירות הדיור וביטול מענקים והרצת מחירי קרקע והמיסים הגורמים יוקר המחיה, הכל ענין אחד הוא. המאבק להחדרת ראבייס אויבי התורה, עלילת הדרת נשים והדרישה ללימודי ליב"ה עד לביטול תקציב הישיבות והתתי"ם והסמינרים, והתנכלות לתלמידי חו"ל, כולם ממקור אחד באו. הכל נובע מן השאלה "מאיפה הכסף?". שר האוצר שאל בתעמולת הבחירות "איפה הכסף" ואנו צריכים להוסיף אות אחת לשאלה, ולחשוף "מ'איפה הכסף?!".

כל בר דעת שיחקור מעט ימצא מכנה משותף כספי וקו ישר של הון עתק, העובר על כל הגזירות הניתכות על הציבור החרדי בארץ ישראל, זה עשור שנים. ישנן קרנות שהימנים קוראים להם "קרנות השמאל" כמו הקרן לישראל חדשה, אבל זה לא רק שמאל אלא גם ימין ומרכז ריפורמי וגם לרבות קרנות האיחוד האירופי ודומיו. הצד השוה שבהם, שהם אויבי הדת וכופרים בתורה מסיני ושונאים ילדים חרדים והוריהם. שנוררים ישראלים אנטי דתיים, באים לחו"ל ומוציאים דיבתנו רעה ומפחידים גם את הגויים האנטישמים מפני ה"חמאס החרדי". הם מקבלים מהם כסף להצלת ה"דמוקרטיה". כך הם עושים קופה על חשבון האמריקאים. אויבנו מקבלים מליונים ומשחדים באופן החוקי ביותר, כולל קבלות וחשבוניות, את כל מנגנוני התעמולה התקשורת והמשפט. משכורות, הרצאות, ימי עיון וסיורים, בתי מלון וכינוסים בכל העולם לדיונים "אקדמיים", הכל כשר בעיניהם, במלחמה נגד החרדים. בכל מקום שתמצאו גזירה, הסתה או התנכלות, תמצאו מאחוריו אנשים המסתתרים מאחורי שמות של ארגונים, רובם של איש אחד או שנים, המתרים ספונסר בעל הון להרעיל את נפש העם.

בעבר ביקשו ליברמן והמתנחלים להקים ועדת חקירה לגילוי מקורות המימון של ארגוני השמאל המוציאים את דיבת הארץ רעה בתקשורת הבינלאומית. הם חשדו שגם כסף ערבי מן המפרץ מעורב בהם. השתיקו אותם מהר מאד. הארגונים האנטי חרדים יוזמים חקירות נגד עמותות חרדיות ואישי ציבור מן הימין והדתיים כולל תלונות נגד רבנים על פסיקותיהם, כמו פסילת הרב שמואל אליהו מן הרבנות. הם עורכים מעקב צמוד אחר נציגי ציבור, העומדים בדרכם, של אויבי התורה. אביו של יאיר לפיד אמר בגלוי לח"כ הרב ניסים זאב על אנשי ש"ס: "אנחנו נושיב אתכם בבתי סוהר אחד אחד". 

חבל שאנו רצים לטפל בכל גזירה בנפרד, ככלב הרץ אחר כדור בכל פינות החצר, בלי לראות את "קריסת המערכות" הכוללת של כל זכויות האדם החרדי כולל תקציבי החינוך החרדי. יהודי מאמין צריך להבין שהקב"ה מגרה בנו את החיות הרעות, כדי להבריח אותנו אל היכלי התורה ולחזק את בדקי בתינו "שנהנו" מסעודתו של אחשוורוש. אבל צריך להכיר את השליחים הרעים, שהם קבוצות קטנות ודיקטטוריות, המסיתות לאלימות נגד עם שלם. עליהם נאמר "וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי".

הדרך להילחם במצב הזה היא קודם כל, לקיים הוראות גדולי ישראל שליטי"א להרבות בתפילה ותשובה וצדקה והגברת לימוד התורה. הפעולה השניה היא להפעיל את השיטה "מאויבי תחכמני מצוותיך". הנגידים החרדים בארץ ובתפוצות, היו חוסכים את ההוצאה הזאת. אם היו משקיעים כמה עשרות מליונים, באותה זירה תקשורתית ובאותה זירה משפטית ובאותה זירה כלכלית, היו מצילים מאות מליוני שקלים שהמדינה גוזלת ועושקת מן האזרח החרדי. היום הם נדרשים להשלים את הפער האדיר (במונחים של תרומות) של מליארד שקלים מקוצצים בשנה. כרגע השלטון משוחד והמפלגה הריפורמית שולטת גם בממשלה וגם בכנסת. אבל אם נשקיע מספיק כסף ותושיה, נזכה לסייעתא דשמיא, ונוכל להניע את הגלגל קדימה ולהורידם לתהום נשיה. בסוף היום אנחנו נתגבר עליהם כמו שנאמר: "וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק".  

הטור יפורסם מחר בעיתון "המחנה החרדי"