אאא

מידי שנה צץ ועולה מחדש סיפורה הנורא של העיר סדום וסופה המר. מידי שנה אנו מביטים בדממה בנסיונו הנאצל של אברהם אבינו המעתיר עבורה ונכשל.

סדום התהפכה, מליחותה המוסרית הפכה לסמל רוע ולשם נרדף לשחיתות מימסדית כבר בימי הנביאים. - "שמעו דבר ה' קציני סדום"? - מוכיח ישעיה הנביא את בכירי הממשל, - "האזינו תורת אלוקינו עם עמורה". עונשה של סדום משמש עד היום כתמרור אזהרה לאנושות ולבאיה. המזהיר על שההשגחה אינה מקפת ואינה סולחת כאשר החברה האנושית פוגעת באושיות קיומה.

דומני שכל המעיין בקובץ החוקים הסדומייים לא יהרהר אחר ההשגחה ויסכים שבצדק קנתה סדום את גורלה ובצדק זכתה בעונשה המידתי. חברה המחוקקת חוקים החותרים תחתיה, מאבדת את זכות קיומה.

אולם אם משמשת מידת סדום כערובה לחורבן, כיצד זה מוצאים אנו שמערכות חברתיות הנגועות במוסר סדומי מושחת ומעוות אינן קורסות תחתיהן כמצות ההשגחה? האם עונשה של סדום חריג היה? הלא "כל דרכיו משפט"?

- מדוע אין העולם מתהפך? - מדוע השמים אינם נופלים? שואלים אנו כל אימת שאנו שנתקלים במעשים זועתיים של הכלל והפרט. היכן הוא הצדק שואל האדם כאשר אמצעי התקשורת מציפים את הדעת במידע "שלא יעלה עליה". הרי על מעשים פחות נוראיים חברה סדום? כיצד ההשגחה שותקת ואינה מחזירה את העולם כולו למים? וכי איפה ואיפה יש כאן?

לדברי הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל תפילתו של אברהם ועונשה של סדום גם יחד משמשים כתקדים משפטי על כל מרכיביהם. כמו שעונשה של סדום מזהיר את החברה האנושית מחורבן עצמי כך תפילתו של אברהם מהוה עדות אילמת להצלתה של אותה חברה ממש.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הבה ננסה לתאר שהיו נמצאים בסדום עשרה צדיקים, האם היתה סדום נהפכת? לא ולא! - "לא אשחית בעבור העשרה" קובע הבורא. התהפכותה של סדום מלמדת שני דברים. האחד – שאפילו עשרה צדיקים לא היו בה. השני – שאם היו בה עשרה צדיקים היתה סדום נותרת לעמוד על תילה על אף שחיתותה ולמרות עיוותיה הנוראיים.

אמרו נא לי חברים, אם סדום לא היתה מתפהכת האם היינו יודעים בשל מי הדבר? מסתבר שלא. העולם היה ממשיך לנהוג כמנהגו ואיש לא היה מעלה בדעתו כי מדינתו נתונה היתה בסכנת הפיכה. חורבנה של סדום מלמד לדורות כי אם רואים אנו מדינות המחוקקות חוקים מן הזן הסדומי ולמרות זאת אינן מתהפכות סיבת הדבר היא בעבור הצדיקים המצויים בה.

אפשר עוד שאלה? - האם בעקבות נס ההצלה יכבדו אזרחי סדום את הצדיקים השוכנים בקרבם? האם יכירו טובה להם על כך? ברור שלא. מדוע? משתי סיבות האחת – אין הם מודעים לעובדה כי בעבור הצדיקים חיים הם. השניה – גם אם יוודע הדבר, הכרת הטוב מנוגדת לחלוטין לחוקי סדום המקוריים ועומדת בסתירה למוסרה .

האם סדום תתהפך שוב? אינני יודע. אך אם לא – אין אין בכך כדי להוכיח שחברתנו מוסרית אלא שכנראה צדיקים יש בה ומגינים הם על הדור כולו.

מי הם הצדיקים? תחליטו אתם!!!.