אאא

מדובר בהחלט באחד המבצעים המופלאים והמרשימים ביותר! על כך אין עוררין. המודיעין המדויק, הפעולה המוצלחת, ה'נקייה', גם על פי כללי ה'מוסר' האנושי הקלוקל, לפיו, לא משנה מה יימצא על הספינה - אסור שיפגעו כמה 'חפים מפשע' אומללים (ע''ע המרמרה).

רק תזכורת קצרה: לפני למעלה מעשור, ממש בימי הפורים האלה, נתפסה ספינת נשק דומה קארין a היה שמה. אלו ימי ניסים, מזלם של ישראל עולה בהם כדברי רבותינו. חיילי השייטת ראויים איפוא לכל שבח והוקרה!
אך, ממש באותה נשימה, מיותר לחלוטין להזכיר, כי בלי חסדי שמים וזכויות עצומות שעמדו להם לישראל, הנס הגדול הזה לא היה מתממש. נקודה!

כידוע, נשק ותחמושת זורמים לרצועה בהרבה דרכים, עקלקלות יותר או פחות, ולפי גורמי ביטחון מוסמכים פעמים רבות איננו מצליחים למנוע זאת. המקום הארור הזה רווי בנשק הרסני, ר''ל. יה''ר שיקויים בשונאי ישראל: 'חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה'.

שמא תשאלני בלשון המשנה: ואם מיותר להזכיר, מדוע הוא מזכיר?! אענה אף אני בדברי חז''ל: 'זכור' מכלל שבא להשכיחו!
כי לך תבין כיצד דוקא הנס הגדול הזה, בעיניהם הטרוטות מקנאה של כמה סרוגי כיפה, מאמינים בתורה 'לא פחות מהחרדים' כלשונם, הפך לטריגר לתקיפה אפיקורסית סטייל: מאי אהנו לן רבנן?! נגד יחידות העילית של האומה: לומדי התורה, אשר רק בזכות תורתם העולם קיים.

אז נצעק זאת שוב ושוב, מול אחינו התועים מ'בית' (היהודי) ומחוץ, בלי למצמץ ובלי להתנצל: אין לנו שיור אלא התורה הזאת! בלי התורה אין לנו זכות קיום! בלי לומדי התורה בטהרה- אין הצלחות ואין נצחונות. חד וחלק!

מי לנו גדול מהמצביא המהולל דוד המלך, שלא אחת עושים אתם ושכמותכם בדמותו הקדושה שימוש ציני, שהכריע חד משמעית: 'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים'- דרשו חז''ל: לא עמדו רגלינו (בניצחון) המלחמה - אלא בזכותם של לומדי התורה בשערי ירושלים! (ושמא רמז יש כאן לעצרת הרבבות שהתקיימה בדיוק שם?!) ושימו לב לפתיח הנחרץ: 'לא עמדו רגלינו' 'אלא' כזה המנטרל שולל ומעקר כל סיבה אחרת שלא תהיה. כן, כולל סיבות רוחניות בעליל שלא חסרו, כמו דרגתם הגבוהה וצדקותם הרבה של חיילי בית דוד! ולמרות הכל, בעת נצחון תולה דוד המלך את הזכות האמיתית אך ורק בלומדי התורה!

וחיילי בית דוד, אם שאלתם?! ממש לא נעלבו על שנטלו מהם את הקרדיט כביכול. על אף שבלי צל של ספק, וכידוע מחז''ל בכמה מקומות, גם הם עסקו בתורה, לא פחות, והרבה יותר מתלמידי ישיבת ההסדר 'חיצים לדוד' אשר על גבעת אתחלתא דגאולה ת''ו. אך גם הם ידעו את האמת הצרופה שבוערת בליבו של כל מי אשר בשם ישראל יכונה: לומדי התורה בטהרה אינם מוצבים רק בעורף, כפי שמקובל לחשוב, הם בחזית, הם החיילים האמיתיים שעומדים בקו הראשון!

תהיינה ההצלחות אשר תהיינה, ורק תרבינה, במבט יהודי שורשי ואמיתי, הענין רק מגביר את החובה הקריטית לשמור מכל משמר על עולם התורה, להרבות ולמלא את בנק הזכויות של עם ישראל!

כשם שלא יעלה על הדעת לבטל את חיל המודיעין, שהעניק מידע קריטי שלא יסולא בפז, בטענה אווילית שהמשימה הלא התבצעה בפועל על ידי חיילי השייטת. כך ויתירה מכך חלילה לנו להעלות על הדעת רעיונות עוועים, לוותר על תרומתם האדירה של לומדי התורה בטהרה (בלי 'שילוב' ובלי עירבוב), למען הצלחת חיילי ישראל במערכה. כי בנפשנו הדבר!
'אל תגעו במשיחי- אלו לומדי התורה!!' מי שבזכות תורתם ותפילתם זוכה הצבא, שאגב מצהיר השכם והערב שאיננו זקוק לחרדים, להצלחות מעין אלו.

אז סיכמנו: מחבקים את החיילים- מצדיעים ללומדי התורה!