אאא

ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו...והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ(א,ט-י).

כדי להבין מה היה מטרת יועצי ויחצני הפרסום של פרעה, כאשר כתבו לו את הנאום הבומבסטי הזה לאומה, נקדים ונסביר את המושג של "רודף" ו"נרדף", הרודף הוא זה שמציק ומזיק, והנרדף, זה המסכן נגדו מכוונות פעולות הרודף.

עצם הידיעה וההפנמה על היותו של הנרדף, נרדף, נוסכת בו כוחות לשרוד את המאבק, יהודים שרדו את הפרעות הקשות ביותר לאורך הדורות רק מעצם התקווה שיום אחד העולם יידע על עצם היותנו נרדפים, ידיעה זו היא שחיסנה וחישלה אותם.

יועצי התדמית של פרעה הבינו שאם פרעה ידכא את עמ"י עד עפר, ישפילם וירדה בהם, עמ"י, ישרוד את השעבוד מעצם תחושת הנרדפות ומהתקווה לימים טובים יותר, מעצם היותו צודק ונרדף, אך אם ברצונו להכניסם לגלות גוף ונפש, עליו להפוך אותם תדמיתית, לרעים ולמושחתים, כמו שנאמר "וירעו אותנו המצרים", "הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו"..."ונלחם בנו ועלה מן הארץ".

הטריק של יועצי התקשורת לבית פרעה

בנאומו לאומה הוא מספר, ראו נא, הוצאנו את יוסף מבית השבי, שמנו אותו "סגן" למלך, והנה לקח את כספינו, שם את משפחתו בארץ גושן היוקרתית על חשבוננו, ראו איך הם רודפים אותנו, עוד יתפסו את ילדינו וישחטו אותם...פחד פחדים.

איך התקשורת המצרית עברה לסדר היום על הטמנת ילדי ישראל במקום לבני הבניין, פרעה בעצת יועצי הפרסום והתדמית שלו הסביר לעמו את הסכנה בחוסר התפוקה של פועלי הבניין כשכל התמהמהות בבניה מסכנת את צרכי המדינה ויכולה להביא להתדרדרות כלכלית, ולתחילתו של מרד נורא ומסוכן, וממילא, כשהנוגש דחף את הילד היהודי לתוך הקיר במקום לבנה, חש הוא כי הוא משרת את הממלכה ועשה זאת בשמחה,ובחיוך רחב.

יועצי התקשורת של פרעה, הפכו את הרודף לנרדף, עשו את עם ישראל לעם של רודפים.

לא רק פרעה נהג בשיטה זו אלא לאורך כל הדורות ועד ימינו אלו נקטו שונאי ישראל מבית ומחוץ בטקטיקה זו, יוצרי תורת האבולוציה הכפרנית הסבירו לעולם, היהודים הם רודפי האנושות מסיבה אחת פשוטה, תורת האבולוציה שואבת את כוחה מחוקי הג'ונגל, שהחזק שורד על חשבון החלש, החלשים מעכבים את התפתחותם וקיומם של החזקים, ובכך למעשה החלש יוזז הצידה וייטרף בפיהם של החזקים, ואילו היהדות הצרופה פועלת הפוך לגמרי, עזרה לחלש, גמחי"ם, ארגוני חסד, ארגוני הצלה ועוד, החלש איננו נטל נהפוך הוא.

עם מסר כזה העולם הנאור אינו יכול להשלים, העולם ייראה טוב יותר ללא פרזיטים החיים על חשבון החזקים, זו התיאוריה שפיתחו גדולי משמידי עמנו לדורותיו, היהדות, היא סכנה לאנושות, עולם נאור, המעוניין להתפתח ולהתקדם, אינו יכול לשאת את החלש, ואין מקום בעולם זה למי שאינו טהור הגזע, חזק, ומצליח.

ברוך השם, שונאי ישראל, הצליחו אולי לשנות את דעת הקהל בקרב בני עמם, אך לא בקרב עם ישראל, עמנו שרד את כל הפרעות למרות כל שטיפות המח שעברו עמי העולם, שרד, ונשאר איתן בדעתו ובחוסנו הפנימי, וידע היטב מי הרודף ומי הנרדף מבלי להתבלבל חלילה.

ברגע של חולשה, גולדשטיין שינה את המפה הפוליטית

אך קורה לפעמים שהאדם בתוך מצפונו מתבלבל מאירוע כזה או אחר המערער את בטחונו, כמו המקרה של ברוך גולדשטיין הי"ד, רופא בחסד עליון, שטיפל באלפי שונאי ישראל מחד, אך גם במאות מקרים של פיגועי טרור של חבריו וידידיו מאידך, וברגע של חולשה וחוסר יציבות הרג עשרות פלשתינים, מעשה זה שינה את המפה הפוליטית אצל חלק לא מבוטל מאזרחי ישראל והעולם, אנשי "מצפון" שינו את דעתם והפכו באחת את המציאות הכל כך פשוטה וברורה, ותחת היותם של המחבלים הארורים לרודפי ישראל, הפכו ללוחמי חופש ונרדפים.

אם עד היום מחבל שהיה מבצע פיגוע על אדמת ארה"ב דעת הקהל הייתה מוקיעה אותו ללא ספק, מה אתה לבא הרוג אותנו כאן, לך לפלשתין, היום האצבע והאשמה מופנית כלפינו, הפסיקו את ההתעללות בפלשתינים, בגללכם אוייבי השלום, אנו סובלים גם פיגועים באדמתנו.

עם ישראל, ומדינת ישראל הפכה לשם נרדף של רודפי ואוייבי השלום.

להבדיל אלף אלפי הבדלות, עירנו אלעד, שבעת המאבקים שהחלו עוד בערש לידתה ובטרם נבנה בה הבית הראשון, הותרה הרצועה והוכשרו בה כל דרכי המאבק רק משום שראשיה לא היו בצד "הנכון", מאבקים ממושכים ומתוקשרים, וראה זה פלא תמיד נמצא האשם, ואיך לא, תמיד זה אותו הצד, התחלפו ההנהגות הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית, הוחלפו הנציגים פעם אחר פעם, ושני ראשי העיר האחרונים "נבחרו בהסכמה", הצד האחר קיבל כמות נציגים "בהסכמה" בכמות לא פרופורציונאלית ללא ספק, ואם ברוב נאיביות חשב מאן דהוא שבזו תמה הסאגה האלעדית המתמשכת, הרי באה הקדנציה הקודמת ואף זו שקדמה לה טפחה על פני כולם, והעיר המשיכה לככב בקדמת טורי המחלוקת בכל אתר ואתר.

אף הניסיונות הכנים וללא הלאות של יו"ר תנועת שס אריה דרעי, ליצור הסכמה אמיתית וכנה ובהוראתו הבלתי מתפשרת של מרן זיע"א, לחתור להסכמה בכל מחיר הושבו ריקם פעם אחר פעם, וכל מועמד שהוצע, נדחה בתואנות שווא ומדוחים, העניין נמשך עד לדקה ה-90 למרות הכעס של הציבור שלנו, שראה בהתמהמהות זאת כחולשה, הרב דרעי נשך שפתיים והמשיך לנסות להגיע להסכמות, שכאמור נדחו על ידי הפרטנרים שמנגד, ואף ניצלו זאת בציניות הראויה לשמה לגלגל את הכדור והאשמה אליו.

וכך, עברה העיר אלעד את אחת המערכות הבחירות הסוערת והמתוקשרת ביותר בארץ, "טובי המוחות" והמשאבים, גוייסו למערכה זו כדי לעצב את דעת קהל שתביא למהפך בקרב ציבורים של רבים וטובים, שאלמלא המערכה והטקטיקה "הלא נקיה" בלשון עדינה אין ספק שלא היו משיגים את מבוקשם, מערכה בה הוסרו כל המחסומים ההלכתיים, והמעשים שלא ייעשו כנגד הצד האחר,אכן, המטרה קידשה אל כל האמצעים, ו"ברוך השם" כעת יש ראש עיר של כולם, ו"היעד בידנו".

אנו רודפי הציבור הספרדי

לתומנו סברנו, שכעת משחצי תאוותם בידם, כשאנו מכבדים את תוצאות הבחירות לראשות העיר,יירגעו הרוחות ותיפסק ההסתה ושטיפת המוח שנמשכו לאורך השנים, ואולי גם הצד השני יכבד את התוצאה האחרת, בה בחר הציבור בשמונה חברי מועצה מטעמנו, והעניק להם את הרוב החוקי והנדרש לניהול מועצת העיר וועדותיה, מסתבר שלא מיניה ולא מקצתיה, כל דרישה הכי לגיטימית הופכת על ידי יועצי התקשורת המשופשפים ל"סחטנות", רצון אמיתי וכנה של סיעתנו וסיעת ישי, להקים את וועדות העירייה ההכרחיות כגון ועדת מכרזים וכספים, כדי לשחרר חסמים ביורוקרטיים ובהתאם לבקשת ראש העיר כביכול, את עזרתנו, הפכה להצבעה לא חוקית בעליל, בהמלצת היועץ המשפטי "הפרטי" של ראש העיר, ירדה מסדר היום בחטף, גם דרישתנו למינוי סגני ראש עיר, ולו רק בתואר, הפכה למילה גסה ומאוסה, וירדה אף היא מסדר היום, ומנגד, הצעות שאינן חוקיות בעליל שהועלו לסדר היום בפתאומיות כגון תברי"ם וחוקי עזר שונים שנשלחו שלא ע"פ המתבקש בחוק 10 ימים קודם לישיבה, דרישתנו החוזרת ונשנית לקבלת הסברים על מהותם וייעודן של הכספים, דרישה שלא נענתה, הועלו גם הועלו להצבעה מתוך ידיעה שאנו ניאלץ להתנגד אליהן, כל זאת מתוך מטרה ברורה של היועצים, להציגנו כמי שתוקעים את העיר, כן אנו הרודפים.

אנו רודפי הציבור הספרדי, בעיר שמתוך כל מכלול התברי"ם במליוני שקלים שהועלו להצבעה הוקצה לו "כבשת הרש", קרוואן מסכן בעלות של כ-50.000 שקל, איך העזנו להתנגד לאישור התברי"ם במליוני שקלים, איך.

אנו רודפי הציבור הספרדי, שחותרים ללא לאות "שלא ייבנה" חלילה, בית הספר פרי תואר בנות במתכונתו הנוכחית ובאמצעות מכרז, וזאת ללא הקמתה של ועדת המכרזים, אם כן, מדוע לא הרימו את הכפפה ולא העלו את הצעתנו להקמתה של הוועדה, בטענה שאינה חוקית כביכול, ומגד, מה הם כן עשו כדי לקיים ולהקים את הוועדה הכל כך חשובה.

אנו רודפי הציבור הספרדי, אם אכן היה חשוב באמת לאשר בדחיפות את חוקי העזר והתברי"ם הללו, מדוע המתין מי שהמתין למעלה מחמישים יום מאז הבחירות, ומדוע לא יזמו ישיבת מועצה עד עכשיו, מדוע המתינו ליוזמתנו לכנס ישיבת מועצה, ובמקום להעלות את הצעותינו להצבעה, דחו אותה ברגל גסה ושאינה תואמת אל כללי החוק והמנהל התקין, ו"דחפו" פתאום הצעות "דחופות" משלהם, היכן הייתם עד היום אם דאגת אמת בליבכם.

הניסיונות הנואלים לפרק את הגוש היוזם שלנו פעם אחר פעם, ולמשוך חבר אחר חבר באמצעים פסולים, ופליליים כאלו ואחרים לא יצלחו, זכינו בחסדי השם לחברים נאמנים ומסורים ה"חנוכיה" של העיר, שכל מגמתם היא להצעיד את העיר קדימה ולסייע לתושביה בכל מאודם, וגם אם הדרך להגיע למימוש היכולות ורצון זה עוברת דרך המילים ה"גסות" כלשונם, הנקראות, לשכות ה"סגנים", ויושבי ראש ועדות, או מחזיקי תיקים חשובים, דעתנו איתנה שזו אכן דרישה ליגיטימית, מתחייבת, ומתבקשת, זה הוא כלי עבודה הכולל שירותי משרד ועוזרים, שבאמצעותם ניתן להקדיש זמן ויכולת לסייע לציבור היקר, לא שמענו בקדנציה הקודמת שמאן דהוא "העז" לוותר או לפחות להציע זאת ולוותר על אחד מהסגנים או כל הטבה שיש בכוחה להיות כלי עזר לטובת הציבור ועסקניו.

אנו רודפי הציבור הספרדי, מרימים לכם להנחתה, אדרבה, בואו נקים רק את ועדת המכרזים והכספים כדי לשחרר חסמים, להביא לדיון את "כבשת הרש" הקרוואן לבית הספר בית מרגלית, להביא לדיון בוועדות אלו נושאים הקשורים לכלל טובת הציבור ולא רק למגזר מועדף כזה או אחר, ונאשר אותם בהינף יד.

באמצעים הדלים שלנו, נרים את קרנם של בני עדות המזרח, ונהיה להם לפה בכל תחום ועניין, לא נתלה יותר את היריקות המופנות לעברנו, במזג האויר כזה או אחר, או במשקעיו, נשיב חורפינו דבר, דבר דבור על אופניו, תפוחי זהב במשכיות כסף.

"וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"

צוריאל קריספל הינו יו"ר ש"ס בעיר אלעד.