אאא

13 יום מורטי עצבים כבר עברו, הלב ניתר מכל רחש קל. ובינתיים... הצבא החזק ביותר בסביבה, על הציוד המשוכלל והמתקדם שעומד לרשותו. לצד 'מוסד' ושב''כ מפוארים בעלי יכולות איתור ואיסוף מודיעין מעוררות השתאות, שנלמדות בצבאות כל העולם - טרם מצאו ולו קצה חוט באשר לגורל אחינו החטופים.

מטריף את הדעת להתייצב כך, עם שלם, מאחורי גבם השחוח של הורים מודאגים וטרוטי עיניים, חשופים בצריח מול קור רוחם הרצחני של אויבינו ימ''ש. כן, אלו שאנו נוטים לזלזל ביכולות הצבאיות ובטח האינטלקטואליות שלהם, והללו, דווקא הללו, מצליחים לתעתע באומה שלימה כל כך הרבה זמן. ולנהל, ולדאבון הלב בינתיים גם בהצלחה לא מבוטלת, לוחמה פסיכולוגית אכזרית ועקובה מדם.

מי יודע אם לא לזה התכוון הרמב''ם בדבריו באיגרתו המפורסמת 'איגרת תימן', שבגלות אחרית הימים ינהגו בני ישמעאל באכזריות נוראה וחסרת רחמים שלא נמצא לה תקדים בשום אומה אחרת. 

כמובן, שאיננו מרימים ידיים חלילה וחס. קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאיננו מנסים חלילה להמעיט מערכם או לרפות את ידם של אחינו היקרים מכוחות הביטחון לענפיהם. שעד לרגעים אלו הופכים אבן על אבן בתוך קיני הצרעות. נמשיך בכל עוז ותעצומות להתפלל עליהם, ללמוד לזכותם. ונמשיך להעריך את נחישותם ואת מסירות נפשם יומם ולילה למען עמנו ומולדתנו. והלוואי שיצליחו בעזרת ה' במשימותיהם בכלל, ובמשימה זו בפרט.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אך בד בבד. חייבים אנו להפנים את השיעור החשוב הזה שמלמדים אותנו מן השמים. אי אפשר להשתחרר מהמחשבה שאולי מעיקה, אך בו זמנית גם מעודדת ביותר: לא יעזור בדין! הפלא הזה ושמו 'ישראל' איננו נתון ואיננו מסור לחוקי הטבע הארציים, ואין קיומו הפיזי תלוי ועומד לאורם של כללי הגיון כלשהם. עם ישראל מעל המזל. מה שאומר שרק רצון השי''ת מכתיב כאן את הכללים. ישנו פתגם ידוע, שאמנם באידיש זה 'מצלצל' יותר, אך גם בלשון הקודש הוא 'רוטט' די והותר: 'ברצות הבורא- גם מטאטא יורה!' כמה פשוט ככה צודק. אנו רואים נכוחה שאם חלילה, מסיבות השמורות אך ורק עימו, השי''ת איננו רוצה... אזי שווא שקד שומר, ושווא תשועת אדם.

לשם כך, אנחנו חייבים יותר מתמיד לא להסתפק רק בצבא חזק. אלא מוכרחים אנו לבסס ולייצב עורף רוחני חזק בדמות לימוד תורה, תפילה, וחיזוק בקיום המצוות. כמה מרגש לשמוע את דבריהם מלאי האמונה וקבלת הדין של הורי החטופים היקרים, הקוראים לתפילה, ומעוררים את כולנו לערוך בדק בית רוחני מיידי.

כמובן, אין צורך  להכות 'על חטא' על חזהו של הזולת, גם על שלנו יש מספיק מקום. כל בר דעת חש שעל ימים אלו ממש אמרו חז''ל במשנה בסוף מסכת סוטה, בהם יגיעו הכל למסקנה הברורה והחד משמעית, כי אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים! ומי יתן ונזכה מהרה לשובם של הבנים, ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים!