אאא

חיות טרף נכנסו אל תוך בית כנסת, בתפילת שחרית, בשכונת הר נוף בירושלים, ובידם אקדח וגרזן קצבים, טבחו ולא חמלו. לעולם לא ישכח העם היהודי, את תמונות היהודים הנרצחים עטופים בטלית ובתפילין בבית הכנסת, בתוככי ירושלים. לא בקישינוב אלא במדינת ישראל. זה קורה כל העת ובכל מקום, בגלות, כמעט ללא הפסקה. "על צווארנו נרדפנו יגענו ולא הונח לנו". כי מיום שנחרב בית המקדש אנו בגזירת הגלות הקשה, גם כאשר היא בארץ ישראל.

יסוד ושורש הצרות, היא גזירת הגלות. אנו צריכים לזעוק לשמים, "עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכו'. למה יאמרו הגויים איה אלוקיהם. יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך". כל יום אנו מתאבלים "על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו". אנו כואבים את הפוגרום בהר נוף ולעינינו זועקות המילים בתפילת "נחם": "ויהרגו בזדון חסידי עליון. על כן ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה. לבי לבי על חלליהם מעי מעי על חלליהם. כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה". אין נחמה למשפחות השכולות ואין תמורה לקרבנות. ה' ינקום דמם.

מאות מליוני מוסלמים מבקשים להשמידנו ומאות מליוני נוצרים מאשימים את נסיונם של היהודים להתגונן מפניהם. המשטרה בארץ ישראל, אינה חזקה יותר מהמשטרה הצרפתית ובוודאי שלא הרוסית והבריטית והאמריקנית.

• • • • •

מליוני יהודים באמריקה וגם ברוסיה של ימינו, חיים תחת משטרים חזקים, שיודעים להילחם בטרור בדם ואש ותמרות עשן, בלי להתנצל. הצרה הגדולה יותר הוא חוסר האונים של המשטר שזלזל ביהודים שהלכו "כצאן לטבח". היום מדינת ישראל ממגנת עצמה לדעת ב"כיפות ברזל" ובבטונאדות. אין לזלזל בשום אדם שעושה משהו לטובת ישראל. כל העורף חזית. אבל יש כאן מאבק רוחני על נשמת ישראל, על שלימות הנפש הישראלית. "כי לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה'".

כולנו חיים בצל הטרור והטילים ובסכנת קיום יומיומית. הבטחון האישי דומה להחריד לימי פרעות קישינוב וחברון בימי הבריטים. במדינת ישראל דם יהודי הפקר לא פחות ואף יותר מבכל מדינה באירופה ובאמריקה ואף ברוסיה עצמה. צריך להתפלל להצלת עם ישראל ולפקוח את עיני העם מאלה שממשיכים להטעות את עם ישראל לאמר: "שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרווה את הצמאה". גם אל מול הקריאות הלאומניות נאמר: "בני אל תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם". עלינו לעשות כל השתדלות להתגונן בדרך הטבע, אבל רק שומר ישראל יכול וישמור את שארית ישראל ואל יאבד ישראל האומרים שמע ישראל".