אאא

הידד לאחי החרדים, הנושאים בעול תורה ומצוות. הנושאים בנטל הדמוגרפי, השומרים באדיקות על המורשת העתיקה.

האחראים להביא ילדים לעולם, לחנך אותם כראוי ברוח ה"רחמנא ליבא בעי", המפרנסים אותם באהבה, מחתנים אותם במסירות אין קץ.

הידד לקהילה הערכית ביותר בארץ, המוסרית ביותר בסביבה בה שולטת אלימות קשה. נגד קשישים, נשים, ילדים.

סביבה בה "מככבים", הקולבית והשחקן, הטייקון והליצן, הדוקר והדוקרן, המכור והמסומם.

מוטב להשתייך לקהילה שראשיה ואלופיה, חכמים ונבונים, מתקנים מידות וצדיקים, מוסריים ערכיים והגונים. דיבורם מדוד שקול, לא מכליל, לא פוגע ולא מכפיש בהכללות נפשעות.

מי מטיף לנו מוסר, "האדם העובד" או שמא "האדם האובד".

אמונתנו איתנה כי אנו שורדים בארץ הזו בזכות התורה ומצוותיה, מול איראן לא ניצבים מנהיגים שפיהם מלא כחש וידיהם מרמה, אלא לומדי תורה.

את האיומים האחרים מסביב, לא בולמת מערכת תככים פנימית של גנרלים, אלא יהודים יראים ושלמים מתקני מידות ונוצרי לשון. עלינו להרים ראש ולזכור שתרומתנו לכלכלה, גדולה מתרומת כל האנטישמיים המקומיים, התורמים לקלקלת ישראל בחומר וברוח. נוכח הקמפיין המתוזמן הנגוע בכל סממני האנטישמיות המודרנית, הבדיה, ההחמרה וההכללה, יש להתייצב בגאון, אין פשרות, אין סליחה ואין הבלגה.

מאות אלפים יהודים חרדים, ממלאים את חובתם האזרחית בשלמות, מלבד חובתם היהודית. הקלות הבלתי נסבלת של הכפשת עדה שלמה ואין פוצה פה, שנאה וגזענות שולטים בכיפה ומסביב קול דממה דקה. לא תקשורת, לא אנשי משפט, לא שותפי האתמול בממשל, לא נשיא ולא איש רוח. את אחרוני משנאינו לא הייתי מעז להכליל באופן הרע והמרושע הזה.

"המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד".